Latest poetry

S.No. Title Author Hits
S.No. Title Author Hits
350 నేను లేనే .. నీ ప్రక్కన R. Rama Devi 1573
349 నగిషీ చెక్కిన మనుషులు R. Rama Devi 2013
348 తథాగతుని నీడగా R. Rama Devi 1461
347 అతని కోసమే R. Rama Devi 1902
346 వేకువ పాట ఒకటి R. Rama Devi 1237
345 వేదన అడుగులో R. Rama Devi 1349
344 ఎంత బాగుందో.... R. Rama Devi 1793
343 అప్పుడప్పుడు .నాలో నేను R. Rama Devi 1195
342 భిన్నమైన ప్రేమ.. R. Rama Devi 1200
341 నా పెంకిమనసు అపురూపమేనోయి .. R. Rama Devi 1800
340 వెనుదిరిగి ఎన్నిసార్లు చూశానో R. Rama Devi 2022
339 సంద్రంలోని ఉప్పెనలా R. Rama Devi 1911
338 ఒక్క నిమిషం .. ఎలా లెక్కించాలి R. Rama Devi 1244
337 నీ అనుమతి కోరలేదు R. Rama Devi 1575
336 తప్పిపోయిన మాటలు R. Rama Devi 1205
335 సమయాను సమయాలు అనుకూలించని వేళ R. Rama Devi 1791
334 నాలాంటి మరొకరు R. Rama Devi 1158
333 శీతల చలిగాలులు R. Rama Devi 1374
332 మాటలు నేర్చాడు కొత్తగా.... R. Rama Devi 1380
331 ఓయ్.. ఏమంటావ్ R. Rama Devi 1145
330 నా నువ్వే కదూ R. Rama Devi 1174
329 వానవోలె వస్తాడు.. R. Rama Devi 1162
328 మకరందపు అక్షరాలు R. Rama Devi 1553
327 నాకు నేనుగా నా నుండి నేను విడిపోయి R. Rama Devi 1112
326 వేకువజామున కలలో R. Rama Devi 1472
325 పడవ సరంగు R. Rama Devi 1179
324 ఉదయరాగం R. Rama Devi 1176
323 గడ్డకట్టిన నది R. Rama Devi 1174
322 మది సరికొత్త భాష్యం R. Rama Devi 1496
321 ఎంత గడుసుదో నామది R. Rama Devi 1722
320 నాతో ఓ పరిచయ స్వరం R. Rama Devi 1422
319 సమయమే రారాజు R. Rama Devi 1190
318 కడలి అంచున నా సామ్రాజ్యం R. Rama Devi 1196
317 కాఫీ. R. Rama Devi 1193
316 ఓయ్ ..నేను గుర్తున్నానా R. Rama Devi 1409
315 అత్తెసరు మార్కుల పిల్ల R. Rama Devi 1739
314 మీ ఊరు వెళ్ళిపోరాదు... R. Rama Devi 1248
313 ఓ కథ R. Rama Devi 1213
312 మౌనానికి అర్థం వెతకాలని లేదు R. Rama Devi 1733
311 వేకువ నక్షత్రపు సాక్షిగా R. Rama Devi 1408
310 సప్తమండలము సాక్షిగా R. Rama Devi 1237
309 Thank you... R. Rama Devi 1249
308 నా ఎదురుగా నిలిచి R. Rama Devi 1526
307 సందేశం పంపాడు.. R. Rama Devi 1860
306 ఒక్కసారి పరికించి చూడు....... R. Rama Devi 1921
305 నీతో మాట్లాడాలని ఉందని... R. Rama Devi 1424
304 ప్రేమ చాడీల చిట్టా R. Rama Devi 1199
303 Full stop R. Rama Devi 1210
302 ఎంత బాగుంటుందో.... R. Rama Devi 1211
301 పిలిస్తే పలకవేంటి R. Rama Devi 1219
300 మాట్లాడాలని.........❤️ R. Rama Devi 1440
299 రెక్కలు వచ్చిన సలహా R. Rama Devi 1212
298 అప్పుడప్పుడు - అలా -2 R. Rama Devi 104
297 సముద్రపు ఉప్పెనలా R. Rama Devi 1217
296 నీ జ్ఞాపకపు రంగుల సీతాకోకచిలుకలే R. Rama Devi 2099
295 రాతిరి చుక్కలు గుసగుసలాడే వేళ R. Rama Devi 1751
294 మోహపుగీతాలు ఆలపించబడుతూనే ఉంటాయి.. R. Rama Devi 2093
293 కొత్త దుప్పటి.. R. Rama Devi 2098
292 నీకు తెలుసు కదోయ్... కథలోని సత్యం... R. Rama Devi 2097
291 నాలోని మృదుత్వపు పదాలను ఎవరో దొంగిలించారని... R. Rama Devi 1985
290 నీ చెంత చిక్కుకున్నామేమో R. Rama Devi 1876
289 గడిచిన కాలం ఎంత సున్నితమైనదో R. Rama Devi 1774
288 చెరగని గీత.... R. Rama Devi 1232
287 దోసెడు ప్రేమ - అమ్మకానికి R. Rama Devi 1314
286 మనసు నమ్మింది మనసారా R. Rama Devi 1436
285 చిక్కుముడిగా బిగుసుకునే మనిషి R. Rama Devi 1428
284 నా చేతిన నిలచిన పచ్చబొట్టు సాక్షిగా.... R. Rama Devi 1766
283 తన రాగాల పాట తనదే R. Rama Devi 1872
282 ఎప్పటికోయ్.. నీ రూపం మదినుండి విడివడేది R. Rama Devi 1284
281 సముద్రపు లోలోతుల్లో R. Rama Devi 1210
280 నిశ్శబ్దంగా R. Rama Devi 2088
279 అగ్నిపరీక్షే నోయ్ R. Rama Devi 1212
278 అపుడపుడు.... అలా R. Rama Devi 1424
277 ఓ......సారి R. Rama Devi 1228
276 జస్ట్ ఫర్ యు R. Rama Devi 1265
275 గుర్తొచ్చావని R. Rama Devi 1969
274 యాది మర్సిన.... R. Rama Devi 1214
273 ఓ కవిత... R. Rama Devi 1261
272 మేలి ముసుగు R. Rama Devi 197
271 తప్పిపోయిన నా కల R. Rama Devi 1276
270 అసంపూర్ణ వాక్యాలే.... R. Rama Devi 1569
269 అతను కొత్తగా కనిపిస్తున్నాడు. R. Rama Devi 1787
268 ఆకాశమంత ప్రేమించడానికి ఆనవాళ్లు ఎందుకోయ్ R. Rama Devi 1890
267 ఊ కొట్టు ..చాలు R. Rama Devi 1306
266 డైరీ R. Rama Devi 1773
265 వెన్నెల దుప్పటి R. Rama Devi 1663
264 ఏక మొత్తంగా నేను విడిపోతూనే ఉన్నా R. Rama Devi 1775
263 మురిపపు పాట R. Rama Devi 1256
262 నీవు నాకు ఎంత దూరం..... R. Rama Devi 1658
261 చెదరని రంగు R. Rama Devi 1324
260 తప్పిపోయిన కలను పరిచయం చేస్తున్నా R. Rama Devi 1410
259 నా మోహపు సోయగం R. Rama Devi 1288
258 మోహపు వరదలో కాగితం పడవ R. Rama Devi 1285
257 నా నిదురలోని మెలకువే కదా.. R. Rama Devi 1285
256 మోహపు రంగుల నక్షత్రం R. Rama Devi 1385
255 మంచిదాన్ని కదా!! R. Rama Devi 2049
254 ఓ ఫిల్టర్ కాఫీ కథ R. Rama Devi 2170
253 గోల్డ్ మెడల్ నాదేనోయ్!! R. Rama Devi 1913
252 సమవుజ్జీలమే కదా!! R. Rama Devi 2020
251 దేవుళ్ళ సమతూకం R. Rama Devi 2132
250 నీ జ్ఞాపకాలు సాక్షిగా R. Rama Devi 1803
249 అసంపూర్తి కథ R. Rama Devi 1582
248 నాది కానీ వర్ణచిత్రం R. Rama Devi 1796
247 లెక్క తేలని సముద్రం R. Rama Devi 1785
246 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1804
245 కాస్త వెతికి పెట్టరూ!! please.......!! R. Rama Devi 2122
244 జ్ఞాపకాల గంప R. Rama Devi 1908
243 వేకువఝాము నక్షత్రం R. Rama Devi 1798
242 అతను-ఆమె-ఓ సమావేశం R. Rama Devi 2024
241 మనసు రేఖలు R. Rama Devi 1905
240 ఆరని జ్వాల-ప్రేమ R. Rama Devi 1598
239 రాజరికపు మౌని R. Rama Devi 1799
238 అంతుచిక్కని రంగు R. Rama Devi 1910
237 అర్థం కాని ప్రశ్న R. Rama Devi 1904
236 మోహపు గీతాలు R. Rama Devi 2026
235 దాచిన నెమలీక R. Rama Devi 2023
234 తిరుగులేని రాజముద్ర R. Rama Devi 1913
233 తొమ్మిది రంగుల వర్ణచిత్రం. R. Rama Devi 2133
232 మొదటి సారి చూసినప్పుడు R. Rama Devi 1799
231 నిదుర లేని రేయి R. Rama Devi 1903
230 నెమలీక..... R. Rama Devi 1928
229 చెదిరిన ఆకాశం R. Rama Devi 1910
228 నేల రాలిన రంగులు R. Rama Devi 1911
227 తేనేటివిందు R. Rama Devi 1702
226 మదిరాగాలు R. Rama Devi 2328
225 ఓ నిజం - జ్ఞాపకంగా R. Rama Devi 2021
224 సడిచేయని వర్షం R. Rama Devi 2038
223 అక్షరం అక్షరంగా R. Rama Devi 1441
222 రాజసపు కలనవ్వాలని .. R. Rama Devi 2036
221 మనసైన మాటలు R. Rama Devi 1770
220 ఓ నిశ్శబ్ద సాగరం.. R. Rama Devi 1446
219 ఆమె ఒక అద్దం R. Rama Devi 1371
218 వదిలివెళ్ళిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2025
217 రాలిన నక్షత్రం.. R. Rama Devi 2040
216 నాదైన బాటలో అతను R. Rama Devi 1442
215 వీడిన నీడలు R. Rama Devi 2028
214 మల్లెలు-అతని కోసం R. Rama Devi 2144
213 నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1486
212 వేకువఝాము కలలా R. Rama Devi 1369
211 కలంకారీ రంగులు R. Rama Devi 2034
210 రాలిన నెమలీక R. Rama Devi 1924
209 అద్దంలోని బొమ్మ R. Rama Devi 2034
208 కలలోకి ఆహ్వానం R. Rama Devi 1927
207 ఓ వర్ణ చిత్రం R. Rama Devi 2038
206 నీకు తెలిసిన నేను R. Rama Devi 1820
205 వెతికులాట R. Rama Devi 1379
204 అంతుచిక్కని మాట R. Rama Devi 1340
203 కలల మాటలు R. Rama Devi 2036
202 జ్ఞాపకాల బందీనై R. Rama Devi 2149
201 మౌన వీణ R. Rama Devi 1704
200 నత్తగుల్ల R. Rama Devi 1817
199 ఓదార్పు పలకనెందుకో R. Rama Devi 2085
198 నగిషీ చెక్కిన కిటికీ R. Rama Devi 2038
197 నాలాంటి ఒకరు R. Rama Devi 1597
196 బుద్ధుడి మౌనం R. Rama Devi 1978
195 నెలవంక R. Rama Devi 1359
194 మోక్షగామి R. Rama Devi 2095
193 మిత్రమా... ఒకసారి చూడు R. Rama Devi 1758
192 ఎర్రబడిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2195
191 నా నీడ R. Rama Devi 1822
190 ఓ అర్ధరాత్రి R. Rama Devi 1830
189 కదిలే మేఘం R. Rama Devi 1715
188 ఆఖరి కెరటం R. Rama Devi 2059
187 రాలిన పారిజాతం R. Rama Devi 1837
186 బహుమతి R. Rama Devi 2059
185 సిగ్గరి R. Rama Devi 2072
184 జాబితా R. Rama Devi 1481
183 దాగుడు మూతలు - ఓ లేఖ R. Rama Devi 2291
182 ఒక నువ్వు..వేరొక నేనులా R. Rama Devi 1419
181 కథ లోని మిణుగురు R. Rama Devi 1555
180 వచ్చి పోరాదా! R. Rama Devi 1886
179 నా మౌనానికి R. Rama Devi 1304
178 యాది మరిచిన R. Rama Devi 1616
177 తగువేల నీతో R. Rama Devi 1934
176 పాల నురుగు R. Rama Devi 2036
175 సెలయేరు R. Rama Devi 1355
174 ఇష్టసఖుడు R. Rama Devi 1965
173 ఆశల సామ్రాజ్యానికి మహారాణి R. Rama Devi 1722
172 నువ్వు రాకుంటే R. Rama Devi 2117
171 మోహపు ప్రేమే R. Rama Devi 1354
170 ఎవరితను .. ఎవరివాడు R. Rama Devi 1956
169 నగరపు మెరుపు R. Rama Devi 1849
168 వెర్రి ఆశ R. Rama Devi 1318
167 ఎర్ర పూల చెట్టు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2835
166 ప్రేమ పంపకం R. Rama Devi 1769
165 రహస్య అంతరంగం R. Rama Devi 1505
164 నీకు నాకు మధ్య R. Rama Devi 1404
163 ఓ నిశ్శబ్దం R. Rama Devi 2051
162 బందీ అయిన ప్రేమ R. Rama Devi 1849
161 ఇటు వచ్చావేం R. Rama Devi 1934
160 నాణేనికి ఒకేవైపు R. Rama Devi 1396
159 ప్రేమకు తూకం R. Rama Devi 2061
158 ఏమోయ్ ఓ మాట R. Rama Devi 2054
157 నీలి సంద్రం సిరా R. Rama Devi 1377
156 నేను-రెండో సగం R. Rama Devi 1962
155 అతని చిరుసవ్వడి (వాడు.. నా వాడు) R. Rama Devi 1948
154 నీలోని నేను R. Rama Devi 1639
153 రంగుల పసితనం R. Rama Devi 1481
152 ఓయ్ ఆలగకు R. Rama Devi 1849
151 మౌనం మాట్లాడుతుంది R. Rama Devi 1421
150 జ్ఞాపకం ....నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1313
149 ఏమోయ్ ... ఓ మాట R. Rama Devi 2126
148 నీ ప్రేమ (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1955
147 నీ స్పృహ .. R. Rama Devi 1309
146 ఓ సాయం సంధ్య R. Rama Devi 1999
145 తెల్లకాగితం R. Rama Devi 2278
144 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1560
143 ప్రేమ సంకెళ్ళు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2107
142 జ్ఞాపకాల రంగు R. Rama Devi 1501
141 నా లోని నీవు ( మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1802
140 అతను (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1503
139 నాలోని - నీవు (చిన్న కవితలు ) R. Rama Devi 2101
138 అర్థం కాని మనిషి.... R. Rama Devi 1985
137 అరువుకు దొరకని చిరునవ్వు R. Rama Devi 1600
136 జీవిత చదరంగం R. Rama Devi 1643
135 ఓ జ్ఞాపకం-పరిచయం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2102
134 ఒంటరైన వేళ R. Rama Devi 2196
133 నేను-ప్రేమ-జీవితం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2394
132 రహస్య నిధి R. Rama Devi 1507
131 మినీ కవితలు -- ముగ్ధత్వం R. Rama Devi 2053
130 రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు R. Rama Devi 1796
129 కవితగా మారాలంటే R. Rama Devi 1524
128 ఒక శిల్పి R. Rama Devi 1683
127 మినీ కవితలు ( అతను- ప్రేమ) R. Rama Devi 2121
126 నాలో నువ్వు R. Rama Devi 1845
125 మర మనిషి R. Rama Devi 1351
124 ఉలి శబ్దం R. Rama Devi 1557
123 వేకువఝాము ఏం చేస్తుంది R. Rama Devi 1449
122 ఎందరివో ఇలానే R. Rama Devi 1420
121 అనగనగా ఒక కథ R. Rama Devi 1210
120 నీవైనప్పుడు R. Rama Devi 1335
119 నీ ప్రేమ R. Rama Devi 1648
118 బొమ్మ .. బొరుసు నీవే R. Rama Devi 1519
117 జీవితపు బంధాలు R. Rama Devi 2118
116 అదృష్టం అంటే R. Rama Devi 1456
115 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1212
114 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1202
113 కలత చెందిన కలలు R. Rama Devi 1418
112 రేపటి నిన్ను సృష్టిస్తున్నా R. Rama Devi 1540
111 రతనాల జ్ఞాపకాలు R. Rama Devi 1353
110 అనుకోని అతిథి R. Rama Devi 1765
109 దరిచేరని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1341
108 నీ లాటి జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1885
107 మదిలో మెదిలి..ఊహల్లో మెరిసి R. Rama Devi 1654
106 మనిషి మంచోడు ఎలా అవుతాడు R. Rama Devi 1455
105 మాను - మనిషి R. Rama Devi 1851
104 మాట - మనసు R. Rama Devi 1319
103 చేదు జ్ఞాపకాల ఆపేక్ష R. Rama Devi 1532
102 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 1349
101 చేదు జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1447
100 మొండిఘటం.. R. Rama Devi 1231
99 నా చెలికాడు R. Rama Devi 2248
98 పారిజాతం R. Rama Devi 2226
97 వీధి బడి R. Rama Devi 1671
96 మరపురాని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1486
95 ఉద్యోగస్థురాలు.....? R. Rama Devi 2162
94 వెలిసిన మేడ ... R. Rama Devi 2051
93 ప్రేమ తక్కెడ R. Rama Devi 2258
92 అర్ధఆకలి చిరునవ్వు R. Rama Devi 2458
91 వలసల బ్రతుకులు VT Rajagopalan 955
90 జీవితం............. R. Rama Devi 2700
89 అతను....... R. Rama Devi 1971
88 నువ్వు-నేను....జీవితం R. Rama Devi 2146
87 తడిలేని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 3018
86 కల కాదు కల కాదు కాళీ Anjan Vankam 3318
85 జీవన సాగరం .... Naren 3612
84 నాలోని నువ్వు.... Naren 3389
83 గడసరి పిల్ల... R. Rama Devi 3016
82 కవ్వించకే నన్నిక .... R. Rama Devi 2732
81 జ్ఞాపకం..ఓ నేస్తం R. Rama Devi 3318
80 స్ట్రే బర్డ్స్..రవీంద్రనాధ్ టాగోర్ ..1 R. Rama Devi 2924
79 మౌనం చాలదా.. Naren 2360
78 నిజమంటే,...నువ్వంటే,.. Naren 2674
77 మనసు Navamallika 2235
76 ఆశ Navamallika 2334
75 ఓలమ్మ మా 'అమ్మ'... Anjan Vankam 2422
74 స్పందన Kavitalu ,kathalu 2374
73 జ్ఞాపకాల కోసం.... Naren 2599
72 ఒక ప్రేమ కధ... Naren 2833
71 చాలా సేపైంది.. Lakshminaresh 2513
70 రాలిపడిన జ్ఞాపకాలు.. R. Rama Devi 3457
69 బహుశా... R. Rama Devi 2667
68 మౌనానికి ఆవలివైపు... R. Rama Devi 2353
67 హైకూలు... R. Rama Devi 2466
66 నీ మెప్పు కోసం... Naren 2487
65 నా జ్ఞాపకాలు... Naren 2492
64 నే కలగన్నాను! Lakshminaresh 2264
63 నీతో నా పయనం... Pavan kumar 3185
62 ప్రేమను చెప్పాలి.. Naren 2326
61 నా కలల ప్రేయసి.....! Pavan kumar 2406
60 బహుమతి... Naren 2520
59 నిను చేరాలని... Naren 2510
58 ఘల్లనుచు తిరిగేవు ఓ మాధవా... Anjan Vankam 2676
57 తీపి గాయం.. Naren 2525
56 నీ తలపు దూరమయితే... Naren 2855
55 మన బంధం కలకాలం... Anjan Vankam 2658
54 ప్రకృతి వయ్యారాలు... Anjan Vankam 3078
53 మనసు సవ్వడి R. Rama Devi 2513
52 మా ప్రేమ కావ్యం.. Naren 2934
51 అలా మరణించినా... Naren 2806
50 నా నెచ్చెలి మేని అపురూపం... Naren 2970
49 నిజ జీవితంలో మనము మన పాత్ర Lakshminaresh 2364
48 నిడురలెండి నిడురలెండి Sampathkumar 2438
47 మినీ కవితలు... Usha Naidu 2558
46 మనసు Sampathkumar 2841
45 నా ప్రేమను పదాలుగా మారుస్తూ.. Naren 2376
44 ఎంత ఆపినా నీ ఊహే... Naren 2686
43 శిలలాంటి ఒక హృదయాన్ని ప్రేమిస్తాం... Naren 3468
42 బాటసారి స్నేహం... Pavan kumar 3122
41 ఆకాశంలోని హరివిల్లు R. Rama Devi 3039
40 ఏం అనను - ఏం చేయను R. Rama Devi 3030
39 ఇంకా నడుస్తున్నా... Geetha 2971
38 ఆకాశం ఎత్తు ఎగిరే నా మనసు... Geetha 3008
37 నా నువ్వు కావాలి Geetha 3114
36 నేను ఒంటరిని కాదు Geetha 3146
35 నీ ప్రియవల్లభుడిని....నిశాంత్ R. Rama Devi 2497
34 ఇలా నువ్వుండిపోవా...! R. Rama Devi 2946
33 మదిలోని రాగం R. Rama Devi 2575
32 చేతికందని చందమామ R. Rama Devi 2537
31 రాజుగారు - దోమగారు 'చందమామ'లోని కవిత (1947 edition) R. Rama Devi 2646
30 ప్రేమ Lakshminaresh 3365
29 ఆ మధుర క్షణాలు... Geetha 3178
28 వొయ్యాలో వొయ్యిలాల...నావేగా... Anjan Vankam 3063
27 నిశ్శబ్ద గోదావరి R. Rama Devi 3161
26 నీ చిరునవ్వు కోసం R. Rama Devi 3176
25 ప్రతి జన్మ Geetha 3194
24 ప్రేమ Swathi 3335
23 భూమాతనోయి..చిరునవ్వుల సిరిమల్లెలు నింపవోయి.. R. Rama Devi 2889
22 కన్నీటి తడి ఆరలేదు..ఎదురు చూపు ఆగలేదు.. Lakshminaresh 2476
21 ఇచ్చాను ప్రేమ లేఖ... Anjan Vankam 3747
20 సంగీతం... Anjan Vankam 3277
19 ఓ చెలి..నా దరి చేరరావా.. R. Rama Devi 2646
18 మదిలోని కవిత R. Rama Devi 2719
17 జానకి..రాముడు.. R. Rama Devi 2862
16 ఓ ప్రియ... Pavan kumar 3136
15 ఎట్టాగే పిల్ల నీతో... R. Rama Devi 2925
14 అష్టపది R. Rama Devi 2967
13 నీవే నా రాణివే... R. Rama Devi 2705
12 నా స్నేహం....!!! Pavan kumar 3034
11 ఓ కల... Pavan kumar 3238
10 అందాల చిన్నది ..... R. Rama Devi 3970
9 చిన్నారి బొమ్మ R. Rama Devi 2535
8 ఉషోదయం ...... R. Rama Devi 2703
7 నీలాగానే ........ R. Rama Devi 2906
6 అనుబంధం R. Rama Devi 2542
5 నీ కోసం R. Rama Devi 2481
4 నేస్తం.... R. Rama Devi 2518
3 చిన్నదాని కోరిక R. Rama Devi 2532
2 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 2491
1 నీవు నాలో R. Rama Devi 2531