Latest poetry

S.No. Title Author Hits
S.No. Title Author Hits
404 నాలుగు మాటలు అనరాదు R. Rama Devi 1825
403 ఒకసారి మాట్లాడు R. Rama Devi 1944
402 అద్భుతాల సృష్టికర్త R. Rama Devi 1932
401 బ్లాక్ కాఫీ R. Rama Devi 2253
400 *** పిచ్చిపిల్ల*** R. Rama Devi 1820
399 బుద్ధి చెప్పి పంపవు R. Rama Devi 2085
398 మురికి మనుషులు R. Rama Devi 2697
397 ఎంతటి రాక్షసినో కదా R. Rama Devi 2027
396 అర్థం కాని ప్రేమ R. Rama Devi 1583
395 రింగ్ టోన్ R. Rama Devi 2027
394 కొత్తగా ప్రేమించొచ్చు R. Rama Devi 3448
393 లోతైన గాయం R. Rama Devi 1355
392 నిదురబుచ్చి పోరాదు R. Rama Devi 1928
391 మరింత ' ఊ ' కొడుతూ R. Rama Devi 2041
390 రాత పుస్తకంలో లేని కథ R. Rama Devi 1932
389 నేలమాళిగ అడుగున R. Rama Devi 2276
388 ప్రేమ ఏం చేస్తుందని R. Rama Devi 2294
387 ఓ జీవితపు కథ R. Rama Devi 1947
386 సముద్రుడే R. Rama Devi 3024
385 పేచీకోరు నవుతా R. Rama Devi 2500
384 మధువంతా నీవైతే R. Rama Devi 2505
383 మదికి విందుభోజనం R. Rama Devi 1938
382 అబద్దాలకోరునని ఒప్పుకుంటాను R. Rama Devi 2271
381 ఆత్మసాక్షిగా R. Rama Devi 2570
380 నిజం చెప్పవొయ్ R. Rama Devi 2495
379 అతనెక్కడో R. Rama Devi 1940
378 ప్రియ శత్రువు R. Rama Devi 1829
377 సిగ్గుపడని ప్రేమే R. Rama Devi 1978
376 తెర R. Rama Devi 2052
375 అనురాగపు మృదుత్వం R. Rama Devi 1360
374 పలకరించి చూడు R. Rama Devi 2024
373 ప్రేమనో ..పంతమో R. Rama Devi 1826
372 అతను మర్చిపోయాడు R. Rama Devi 1936
371 అతనెంత మృదువైనవాడో R. Rama Devi 1951
370 యుద్ధం వచ్చి వెళ్లినట్టుంది... R. Rama Devi 1356
369 అతనే కదా!! R. Rama Devi 1948
368 తడియారిన నా కన్నుల సాక్షిగా. R. Rama Devi 1450
367 నీదాన్నే కదా R. Rama Devi 1418
366 White wine R. Rama Devi 1970
365 తనకెప్పుడూ అపరిచితురాలినే.... R. Rama Devi 1980
364 నా అతనే కదా R. Rama Devi 1973
363 ఓయ్... అన్ని నీవే R. Rama Devi 1874
362 ఎదురు రారాదు.. ..please R. Rama Devi 1980
361 మనసున నల్లని మేఘం ఎక్కడిదో R. Rama Devi 1837
360 ప్రేమ తత్వపు-మానస సరోవరం R. Rama Devi 1847
359 కాఫీ కోసం R. Rama Devi 1962
358 జ్ఞాపకాలు దోసిట నింపుతా R. Rama Devi 1610
357 మహా మనుషులు R. Rama Devi 1840
356 యు - టర్న్ R. Rama Devi 69
355 అతనితో దాగుడుమూతలు R. Rama Devi 1288
354 నా మనసుకు జ్వరం వచ్చింది R. Rama Devi 62
353 అన్ని సిద్ధం చేయబడ్డాయి .. R. Rama Devi 1729
352 ఎందుకోయ్ రాక్షసి R. Rama Devi 1955
351 బెంగ దుప్పటి కప్పుకుంటున్న R. Rama Devi 1626
350 నేను లేనే .. నీ ప్రక్కన R. Rama Devi 1656
349 నగిషీ చెక్కిన మనుషులు R. Rama Devi 2087
348 తథాగతుని నీడగా R. Rama Devi 1547
347 అతని కోసమే R. Rama Devi 1973
346 వేకువ పాట ఒకటి R. Rama Devi 1311
345 వేదన అడుగులో R. Rama Devi 1437
344 ఎంత బాగుందో.... R. Rama Devi 1869
343 అప్పుడప్పుడు .నాలో నేను R. Rama Devi 1268
342 భిన్నమైన ప్రేమ.. R. Rama Devi 1279
341 నా పెంకిమనసు అపురూపమేనోయి .. R. Rama Devi 1873
340 వెనుదిరిగి ఎన్నిసార్లు చూశానో R. Rama Devi 2091
339 సంద్రంలోని ఉప్పెనలా R. Rama Devi 1990
338 ఒక్క నిమిషం .. ఎలా లెక్కించాలి R. Rama Devi 1325
337 నీ అనుమతి కోరలేదు R. Rama Devi 1651
336 తప్పిపోయిన మాటలు R. Rama Devi 1273
335 సమయాను సమయాలు అనుకూలించని వేళ R. Rama Devi 1862
334 నాలాంటి మరొకరు R. Rama Devi 1230
333 శీతల చలిగాలులు R. Rama Devi 1449
332 మాటలు నేర్చాడు కొత్తగా.... R. Rama Devi 1456
331 ఓయ్.. ఏమంటావ్ R. Rama Devi 1210
330 నా నువ్వే కదూ R. Rama Devi 1243
329 వానవోలె వస్తాడు.. R. Rama Devi 1236
328 మకరందపు అక్షరాలు R. Rama Devi 1744
327 నాకు నేనుగా నా నుండి నేను విడిపోయి R. Rama Devi 1112
326 వేకువజామున కలలో R. Rama Devi 1548
325 పడవ సరంగు R. Rama Devi 1247
324 ఉదయరాగం R. Rama Devi 1257
323 గడ్డకట్టిన నది R. Rama Devi 1254
322 మది సరికొత్త భాష్యం R. Rama Devi 1576
321 ఎంత గడుసుదో నామది R. Rama Devi 1801
320 నాతో ఓ పరిచయ స్వరం R. Rama Devi 1494
319 సమయమే రారాజు R. Rama Devi 1266
318 కడలి అంచున నా సామ్రాజ్యం R. Rama Devi 1268
317 కాఫీ. R. Rama Devi 1262
316 ఓయ్ ..నేను గుర్తున్నానా R. Rama Devi 1478
315 అత్తెసరు మార్కుల పిల్ల R. Rama Devi 1810
314 మీ ఊరు వెళ్ళిపోరాదు... R. Rama Devi 1327
313 ఓ కథ R. Rama Devi 1283
312 మౌనానికి అర్థం వెతకాలని లేదు R. Rama Devi 1807
311 వేకువ నక్షత్రపు సాక్షిగా R. Rama Devi 1489
310 సప్తమండలము సాక్షిగా R. Rama Devi 1312
309 Thank you... R. Rama Devi 1322
308 నా ఎదురుగా నిలిచి R. Rama Devi 1599
307 సందేశం పంపాడు.. R. Rama Devi 1945
306 ఒక్కసారి పరికించి చూడు....... R. Rama Devi 2095
305 నీతో మాట్లాడాలని ఉందని... R. Rama Devi 1496
304 ప్రేమ చాడీల చిట్టా R. Rama Devi 1270
303 Full stop R. Rama Devi 1283
302 ఎంత బాగుంటుందో.... R. Rama Devi 1287
301 పిలిస్తే పలకవేంటి R. Rama Devi 1298
300 మాట్లాడాలని.........❤️ R. Rama Devi 1523
299 రెక్కలు వచ్చిన సలహా R. Rama Devi 1288
298 అప్పుడప్పుడు - అలా -2 R. Rama Devi 185
297 సముద్రపు ఉప్పెనలా R. Rama Devi 1293
296 నీ జ్ఞాపకపు రంగుల సీతాకోకచిలుకలే R. Rama Devi 2177
295 రాతిరి చుక్కలు గుసగుసలాడే వేళ R. Rama Devi 1828
294 మోహపుగీతాలు ఆలపించబడుతూనే ఉంటాయి.. R. Rama Devi 2167
293 కొత్త దుప్పటి.. R. Rama Devi 2180
292 నీకు తెలుసు కదోయ్... కథలోని సత్యం... R. Rama Devi 2185
291 నాలోని మృదుత్వపు పదాలను ఎవరో దొంగిలించారని... R. Rama Devi 2077
290 నీ చెంత చిక్కుకున్నామేమో R. Rama Devi 1965
289 గడిచిన కాలం ఎంత సున్నితమైనదో R. Rama Devi 1861
288 చెరగని గీత.... R. Rama Devi 1317
287 దోసెడు ప్రేమ - అమ్మకానికి R. Rama Devi 1404
286 మనసు నమ్మింది మనసారా R. Rama Devi 1527
285 చిక్కుముడిగా బిగుసుకునే మనిషి R. Rama Devi 1516
284 నా చేతిన నిలచిన పచ్చబొట్టు సాక్షిగా.... R. Rama Devi 1845
283 తన రాగాల పాట తనదే R. Rama Devi 1964
282 ఎప్పటికోయ్.. నీ రూపం మదినుండి విడివడేది R. Rama Devi 1369
281 సముద్రపు లోలోతుల్లో R. Rama Devi 1294
280 నిశ్శబ్దంగా R. Rama Devi 2171
279 అగ్నిపరీక్షే నోయ్ R. Rama Devi 1295
278 అపుడపుడు.... అలా R. Rama Devi 1512
277 ఓ......సారి R. Rama Devi 1318
276 జస్ట్ ఫర్ యు R. Rama Devi 1347
275 గుర్తొచ్చావని R. Rama Devi 2056
274 యాది మర్సిన.... R. Rama Devi 1299
273 ఓ కవిత... R. Rama Devi 1346
272 మేలి ముసుగు R. Rama Devi 294
271 తప్పిపోయిన నా కల R. Rama Devi 1366
270 అసంపూర్ణ వాక్యాలే.... R. Rama Devi 1655
269 అతను కొత్తగా కనిపిస్తున్నాడు. R. Rama Devi 1867
268 ఆకాశమంత ప్రేమించడానికి ఆనవాళ్లు ఎందుకోయ్ R. Rama Devi 1968
267 ఊ కొట్టు ..చాలు R. Rama Devi 1388
266 డైరీ R. Rama Devi 1856
265 వెన్నెల దుప్పటి R. Rama Devi 1750
264 ఏక మొత్తంగా నేను విడిపోతూనే ఉన్నా R. Rama Devi 1859
263 మురిపపు పాట R. Rama Devi 1342
262 నీవు నాకు ఎంత దూరం..... R. Rama Devi 1745
261 చెదరని రంగు R. Rama Devi 1412
260 తప్పిపోయిన కలను పరిచయం చేస్తున్నా R. Rama Devi 1613
259 నా మోహపు సోయగం R. Rama Devi 1386
258 మోహపు వరదలో కాగితం పడవ R. Rama Devi 1369
257 నా నిదురలోని మెలకువే కదా.. R. Rama Devi 1369
256 మోహపు రంగుల నక్షత్రం R. Rama Devi 1473
255 మంచిదాన్ని కదా!! R. Rama Devi 2130
254 ఓ ఫిల్టర్ కాఫీ కథ R. Rama Devi 2248
253 గోల్డ్ మెడల్ నాదేనోయ్!! R. Rama Devi 1988
252 సమవుజ్జీలమే కదా!! R. Rama Devi 2095
251 దేవుళ్ళ సమతూకం R. Rama Devi 2214
250 నీ జ్ఞాపకాలు సాక్షిగా R. Rama Devi 1884
249 అసంపూర్తి కథ R. Rama Devi 1668
248 నాది కానీ వర్ణచిత్రం R. Rama Devi 1880
247 లెక్క తేలని సముద్రం R. Rama Devi 1869
246 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1884
245 కాస్త వెతికి పెట్టరూ!! please.......!! R. Rama Devi 2200
244 జ్ఞాపకాల గంప R. Rama Devi 1987
243 వేకువఝాము నక్షత్రం R. Rama Devi 1878
242 అతను-ఆమె-ఓ సమావేశం R. Rama Devi 2107
241 మనసు రేఖలు R. Rama Devi 1983
240 ఆరని జ్వాల-ప్రేమ R. Rama Devi 1680
239 రాజరికపు మౌని R. Rama Devi 1877
238 అంతుచిక్కని రంగు R. Rama Devi 1992
237 అర్థం కాని ప్రశ్న R. Rama Devi 1989
236 మోహపు గీతాలు R. Rama Devi 2109
235 దాచిన నెమలీక R. Rama Devi 2109
234 తిరుగులేని రాజముద్ర R. Rama Devi 1993
233 తొమ్మిది రంగుల వర్ణచిత్రం. R. Rama Devi 2216
232 మొదటి సారి చూసినప్పుడు R. Rama Devi 1880
231 నిదుర లేని రేయి R. Rama Devi 1986
230 నెమలీక..... R. Rama Devi 2014
229 చెదిరిన ఆకాశం R. Rama Devi 1994
228 నేల రాలిన రంగులు R. Rama Devi 1992
227 తేనేటివిందు R. Rama Devi 1783
226 మదిరాగాలు R. Rama Devi 2561
225 ఓ నిజం - జ్ఞాపకంగా R. Rama Devi 2101
224 సడిచేయని వర్షం R. Rama Devi 2119
223 అక్షరం అక్షరంగా R. Rama Devi 1533
222 రాజసపు కలనవ్వాలని .. R. Rama Devi 2124
221 మనసైన మాటలు R. Rama Devi 1853
220 ఓ నిశ్శబ్ద సాగరం.. R. Rama Devi 1529
219 ఆమె ఒక అద్దం R. Rama Devi 1454
218 వదిలివెళ్ళిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2106
217 రాలిన నక్షత్రం.. R. Rama Devi 2130
216 నాదైన బాటలో అతను R. Rama Devi 1523
215 వీడిన నీడలు R. Rama Devi 2115
214 మల్లెలు-అతని కోసం R. Rama Devi 2223
213 నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1567
212 వేకువఝాము కలలా R. Rama Devi 1456
211 కలంకారీ రంగులు R. Rama Devi 2120
210 రాలిన నెమలీక R. Rama Devi 2005
209 అద్దంలోని బొమ్మ R. Rama Devi 2120
208 కలలోకి ఆహ్వానం R. Rama Devi 2016
207 ఓ వర్ణ చిత్రం R. Rama Devi 2124
206 నీకు తెలిసిన నేను R. Rama Devi 1912
205 వెతికులాట R. Rama Devi 1472
204 అంతుచిక్కని మాట R. Rama Devi 1426
203 కలల మాటలు R. Rama Devi 2118
202 జ్ఞాపకాల బందీనై R. Rama Devi 2240
201 మౌన వీణ R. Rama Devi 1788
200 నత్తగుల్ల R. Rama Devi 1905
199 ఓదార్పు పలకనెందుకో R. Rama Devi 2173
198 నగిషీ చెక్కిన కిటికీ R. Rama Devi 2129
197 నాలాంటి ఒకరు R. Rama Devi 1684
196 బుద్ధుడి మౌనం R. Rama Devi 2125
195 నెలవంక R. Rama Devi 1513
194 మోక్షగామి R. Rama Devi 2251
193 మిత్రమా... ఒకసారి చూడు R. Rama Devi 1964
192 ఎర్రబడిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2360
191 నా నీడ R. Rama Devi 1909
190 ఓ అర్ధరాత్రి R. Rama Devi 1914
189 కదిలే మేఘం R. Rama Devi 1803
188 ఆఖరి కెరటం R. Rama Devi 2140
187 రాలిన పారిజాతం R. Rama Devi 1928
186 బహుమతి R. Rama Devi 2144
185 సిగ్గరి R. Rama Devi 2163
184 జాబితా R. Rama Devi 1564
183 దాగుడు మూతలు - ఓ లేఖ R. Rama Devi 2368
182 ఒక నువ్వు..వేరొక నేనులా R. Rama Devi 1499
181 కథ లోని మిణుగురు R. Rama Devi 1640
180 వచ్చి పోరాదా! R. Rama Devi 1964
179 నా మౌనానికి R. Rama Devi 1382
178 యాది మరిచిన R. Rama Devi 1696
177 తగువేల నీతో R. Rama Devi 2014
176 పాల నురుగు R. Rama Devi 2115
175 సెలయేరు R. Rama Devi 1437
174 ఇష్టసఖుడు R. Rama Devi 2062
173 ఆశల సామ్రాజ్యానికి మహారాణి R. Rama Devi 1805
172 నువ్వు రాకుంటే R. Rama Devi 2221
171 మోహపు ప్రేమే R. Rama Devi 1437
170 ఎవరితను .. ఎవరివాడు R. Rama Devi 2043
169 నగరపు మెరుపు R. Rama Devi 1939
168 వెర్రి ఆశ R. Rama Devi 1407
167 ఎర్ర పూల చెట్టు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 3190
166 ప్రేమ పంపకం R. Rama Devi 1850
165 రహస్య అంతరంగం R. Rama Devi 1590
164 నీకు నాకు మధ్య R. Rama Devi 1495
163 ఓ నిశ్శబ్దం R. Rama Devi 2128
162 బందీ అయిన ప్రేమ R. Rama Devi 1929
161 ఇటు వచ్చావేం R. Rama Devi 2020
160 నాణేనికి ఒకేవైపు R. Rama Devi 1484
159 ప్రేమకు తూకం R. Rama Devi 2147
158 ఏమోయ్ ఓ మాట R. Rama Devi 2147
157 నీలి సంద్రం సిరా R. Rama Devi 1462
156 నేను-రెండో సగం R. Rama Devi 2053
155 అతని చిరుసవ్వడి (వాడు.. నా వాడు) R. Rama Devi 2035
154 నీలోని నేను R. Rama Devi 1731
153 రంగుల పసితనం R. Rama Devi 1571
152 ఓయ్ ఆలగకు R. Rama Devi 1940
151 మౌనం మాట్లాడుతుంది R. Rama Devi 1512
150 జ్ఞాపకం ....నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1408
149 ఏమోయ్ ... ఓ మాట R. Rama Devi 2221
148 నీ ప్రేమ (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2044
147 నీ స్పృహ .. R. Rama Devi 1402
146 ఓ సాయం సంధ్య R. Rama Devi 2089
145 తెల్లకాగితం R. Rama Devi 2609
144 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1646
143 ప్రేమ సంకెళ్ళు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2201
142 జ్ఞాపకాల రంగు R. Rama Devi 1589
141 నా లోని నీవు ( మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1891
140 అతను (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1597
139 నాలోని - నీవు (చిన్న కవితలు ) R. Rama Devi 2191
138 అర్థం కాని మనిషి.... R. Rama Devi 2071
137 అరువుకు దొరకని చిరునవ్వు R. Rama Devi 1698
136 జీవిత చదరంగం R. Rama Devi 1743
135 ఓ జ్ఞాపకం-పరిచయం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2309
134 ఒంటరైన వేళ R. Rama Devi 2288
133 నేను-ప్రేమ-జీవితం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2754
132 రహస్య నిధి R. Rama Devi 1595
131 మినీ కవితలు -- ముగ్ధత్వం R. Rama Devi 2204
130 రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు R. Rama Devi 1888
129 కవితగా మారాలంటే R. Rama Devi 1630
128 ఒక శిల్పి R. Rama Devi 1767
127 మినీ కవితలు ( అతను- ప్రేమ) R. Rama Devi 2221
126 నాలో నువ్వు R. Rama Devi 1941
125 మర మనిషి R. Rama Devi 1449
124 ఉలి శబ్దం R. Rama Devi 1652
123 వేకువఝాము ఏం చేస్తుంది R. Rama Devi 1547
122 ఎందరివో ఇలానే R. Rama Devi 1512
121 అనగనగా ఒక కథ R. Rama Devi 1296
120 నీవైనప్పుడు R. Rama Devi 1431
119 నీ ప్రేమ R. Rama Devi 1726
118 బొమ్మ .. బొరుసు నీవే R. Rama Devi 1614
117 జీవితపు బంధాలు R. Rama Devi 2204
116 అదృష్టం అంటే R. Rama Devi 1543
115 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1319
114 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1296
113 కలత చెందిన కలలు R. Rama Devi 1508
112 రేపటి నిన్ను సృష్టిస్తున్నా R. Rama Devi 1638
111 రతనాల జ్ఞాపకాలు R. Rama Devi 1447
110 అనుకోని అతిథి R. Rama Devi 1858
109 దరిచేరని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1437
108 నీ లాటి జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1971
107 మదిలో మెదిలి..ఊహల్లో మెరిసి R. Rama Devi 1751
106 మనిషి మంచోడు ఎలా అవుతాడు R. Rama Devi 1538
105 మాను - మనిషి R. Rama Devi 1939
104 మాట - మనసు R. Rama Devi 1406
103 చేదు జ్ఞాపకాల ఆపేక్ష R. Rama Devi 1623
102 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 1442
101 చేదు జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1535
100 మొండిఘటం.. R. Rama Devi 1318
99 నా చెలికాడు R. Rama Devi 2342
98 పారిజాతం R. Rama Devi 2317
97 వీధి బడి R. Rama Devi 1769
96 మరపురాని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1583
95 ఉద్యోగస్థురాలు.....? R. Rama Devi 2264
94 వెలిసిన మేడ ... R. Rama Devi 2154
93 ప్రేమ తక్కెడ R. Rama Devi 2359
92 అర్ధఆకలి చిరునవ్వు R. Rama Devi 2551
91 వలసల బ్రతుకులు VT Rajagopalan 1056
90 జీవితం............. R. Rama Devi 2814
89 అతను....... R. Rama Devi 2069
88 నువ్వు-నేను....జీవితం R. Rama Devi 2247
87 తడిలేని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 3126
86 కల కాదు కల కాదు కాళీ Anjan Vankam 3427
85 జీవన సాగరం .... Naren 3717
84 నాలోని నువ్వు.... Naren 3512
83 గడసరి పిల్ల... R. Rama Devi 3130
82 కవ్వించకే నన్నిక .... R. Rama Devi 2848
81 జ్ఞాపకం..ఓ నేస్తం R. Rama Devi 3443
80 స్ట్రే బర్డ్స్..రవీంద్రనాధ్ టాగోర్ ..1 R. Rama Devi 3051
79 మౌనం చాలదా.. Naren 2503
78 నిజమంటే,...నువ్వంటే,.. Naren 2806
77 మనసు Navamallika 2374
76 ఆశ Navamallika 2447
75 ఓలమ్మ మా 'అమ్మ'... Anjan Vankam 2556
74 స్పందన Kavitalu ,kathalu 2506
73 జ్ఞాపకాల కోసం.... Naren 2717
72 ఒక ప్రేమ కధ... Naren 2965
71 చాలా సేపైంది.. Lakshminaresh 2639
70 రాలిపడిన జ్ఞాపకాలు.. R. Rama Devi 3585
69 బహుశా... R. Rama Devi 2806
68 మౌనానికి ఆవలివైపు... R. Rama Devi 2489
67 హైకూలు... R. Rama Devi 2607
66 నీ మెప్పు కోసం... Naren 2611
65 నా జ్ఞాపకాలు... Naren 2623
64 నే కలగన్నాను! Lakshminaresh 2388
63 నీతో నా పయనం... Pavan kumar 3319
62 ప్రేమను చెప్పాలి.. Naren 2458
61 నా కలల ప్రేయసి.....! Pavan kumar 2533
60 బహుమతి... Naren 2649
59 నిను చేరాలని... Naren 2634
58 ఘల్లనుచు తిరిగేవు ఓ మాధవా... Anjan Vankam 2796
57 తీపి గాయం.. Naren 2665
56 నీ తలపు దూరమయితే... Naren 2980
55 మన బంధం కలకాలం... Anjan Vankam 2791
54 ప్రకృతి వయ్యారాలు... Anjan Vankam 3197
53 మనసు సవ్వడి R. Rama Devi 2627
52 మా ప్రేమ కావ్యం.. Naren 3069
51 అలా మరణించినా... Naren 2948
50 నా నెచ్చెలి మేని అపురూపం... Naren 3115
49 నిజ జీవితంలో మనము మన పాత్ర Lakshminaresh 2505
48 నిడురలెండి నిడురలెండి Sampathkumar 2572
47 మినీ కవితలు... Usha Naidu 2699
46 మనసు Sampathkumar 2998
45 నా ప్రేమను పదాలుగా మారుస్తూ.. Naren 2502
44 ఎంత ఆపినా నీ ఊహే... Naren 2819
43 శిలలాంటి ఒక హృదయాన్ని ప్రేమిస్తాం... Naren 3612
42 బాటసారి స్నేహం... Pavan kumar 3266
41 ఆకాశంలోని హరివిల్లు R. Rama Devi 3212
40 ఏం అనను - ఏం చేయను R. Rama Devi 3177
39 ఇంకా నడుస్తున్నా... Geetha 3120
38 ఆకాశం ఎత్తు ఎగిరే నా మనసు... Geetha 3147
37 నా నువ్వు కావాలి Geetha 3263
36 నేను ఒంటరిని కాదు Geetha 3310
35 నీ ప్రియవల్లభుడిని....నిశాంత్ R. Rama Devi 2650
34 ఇలా నువ్వుండిపోవా...! R. Rama Devi 3086
33 మదిలోని రాగం R. Rama Devi 2709
32 చేతికందని చందమామ R. Rama Devi 2659
31 రాజుగారు - దోమగారు 'చందమామ'లోని కవిత (1947 edition) R. Rama Devi 2784
30 ప్రేమ Lakshminaresh 3504
29 ఆ మధుర క్షణాలు... Geetha 3325
28 వొయ్యాలో వొయ్యిలాల...నావేగా... Anjan Vankam 3208
27 నిశ్శబ్ద గోదావరి R. Rama Devi 3316
26 నీ చిరునవ్వు కోసం R. Rama Devi 3326
25 ప్రతి జన్మ Geetha 3348
24 ప్రేమ Swathi 3502
23 భూమాతనోయి..చిరునవ్వుల సిరిమల్లెలు నింపవోయి.. R. Rama Devi 3045
22 కన్నీటి తడి ఆరలేదు..ఎదురు చూపు ఆగలేదు.. Lakshminaresh 2619
21 ఇచ్చాను ప్రేమ లేఖ... Anjan Vankam 3893
20 సంగీతం... Anjan Vankam 3417
19 ఓ చెలి..నా దరి చేరరావా.. R. Rama Devi 2789
18 మదిలోని కవిత R. Rama Devi 2860
17 జానకి..రాముడు.. R. Rama Devi 3005
16 ఓ ప్రియ... Pavan kumar 3269
15 ఎట్టాగే పిల్ల నీతో... R. Rama Devi 3055
14 అష్టపది R. Rama Devi 3101
13 నీవే నా రాణివే... R. Rama Devi 2835
12 నా స్నేహం....!!! Pavan kumar 3168
11 ఓ కల... Pavan kumar 3373
10 అందాల చిన్నది ..... R. Rama Devi 4126
9 చిన్నారి బొమ్మ R. Rama Devi 2667
8 ఉషోదయం ...... R. Rama Devi 2860
7 నీలాగానే ........ R. Rama Devi 3039
6 అనుబంధం R. Rama Devi 2664
5 నీ కోసం R. Rama Devi 2621
4 నేస్తం.... R. Rama Devi 2647
3 చిన్నదాని కోరిక R. Rama Devi 2664
2 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 2613
1 నీవు నాలో R. Rama Devi 2649