Latest poetry

S.No. Title Author Hits
S.No. Title Author Hits
328 నాకు నేనుగా నా నుండి నేను విడిపోయి R. Rama Devi 1112
327 వేకువజామున కలలో R. Rama Devi 1429
326 పడవ సరంగు R. Rama Devi 1146
325 ఉదయరాగం R. Rama Devi 1136
324 గడ్డకట్టిన నది R. Rama Devi 1137
323 మది సరికొత్త భాష్యం R. Rama Devi 1457
322 ఎంత గడుసుదో నామది R. Rama Devi 1681
321 నాతో ఓ పరిచయ స్వరం R. Rama Devi 1383
320 సమయమే రారాజు R. Rama Devi 1157
319 కడలి అంచున నా సామ్రాజ్యం R. Rama Devi 1154
318 కాఫీ. R. Rama Devi 1152
317 ఓయ్ ..నేను గుర్తున్నానా R. Rama Devi 1369
316 అత్తెసరు మార్కుల పిల్ల R. Rama Devi 1694
315 మీ ఊరు వెళ్ళిపోరాదు... R. Rama Devi 1203
314 ఓ కథ R. Rama Devi 1173
313 మౌనానికి అర్థం వెతకాలని లేదు R. Rama Devi 1695
312 వేకువ నక్షత్రపు సాక్షిగా R. Rama Devi 1373
311 సప్తమండలము సాక్షిగా R. Rama Devi 1196
310 Thank you... R. Rama Devi 1214
309 నా ఎదురుగా నిలిచి R. Rama Devi 1489
308 సందేశం పంపాడు.. R. Rama Devi 1818
307 ఒక్కసారి పరికించి చూడు....... R. Rama Devi 1839
306 నీతో మాట్లాడాలని ఉందని... R. Rama Devi 1380
305 ప్రేమ చాడీల చిట్టా R. Rama Devi 1162
304 Full stop R. Rama Devi 1174
303 ఎంత బాగుంటుందో.... R. Rama Devi 1171
302 పిలిస్తే పలకవేంటి R. Rama Devi 1183
301 మాట్లాడాలని.........❤️ R. Rama Devi 1398
300 రెక్కలు వచ్చిన సలహా R. Rama Devi 1172
299 అప్పుడప్పుడు - అలా -2 R. Rama Devi 61
298 సముద్రపు ఉప్పెనలా R. Rama Devi 1178
297 నీ జ్ఞాపకపు రంగుల సీతాకోకచిలుకలే R. Rama Devi 2063
296 రాతిరి చుక్కలు గుసగుసలాడే వేళ R. Rama Devi 1718
295 మోహపుగీతాలు ఆలపించబడుతూనే ఉంటాయి.. R. Rama Devi 2055
294 కొత్త దుప్పటి.. R. Rama Devi 2059
293 నీకు తెలుసు కదోయ్... కథలోని సత్యం... R. Rama Devi 2059
292 నాలోని మృదుత్వపు పదాలను ఎవరో దొంగిలించారని... R. Rama Devi 1943
291 నీ చెంత చిక్కుకున్నామేమో R. Rama Devi 1830
290 గడిచిన కాలం ఎంత సున్నితమైనదో R. Rama Devi 1730
289 చెరగని గీత.... R. Rama Devi 1199
288 దోసెడు ప్రేమ - అమ్మకానికి R. Rama Devi 1277
287 మనసు నమ్మింది మనసారా R. Rama Devi 1391
286 చిక్కుముడిగా బిగుసుకునే మనిషి R. Rama Devi 1388
285 నా చేతిన నిలచిన పచ్చబొట్టు సాక్షిగా.... R. Rama Devi 1731
284 తన రాగాల పాట తనదే R. Rama Devi 1834
283 ఎప్పటికోయ్.. నీ రూపం మదినుండి విడివడేది R. Rama Devi 1241
282 సముద్రపు లోలోతుల్లో R. Rama Devi 1172
281 నిశ్శబ్దంగా R. Rama Devi 2049
280 అగ్నిపరీక్షే నోయ్ R. Rama Devi 1173
279 అపుడపుడు.... అలా R. Rama Devi 1383
278 ఓ......సారి R. Rama Devi 1187
277 జస్ట్ ఫర్ యు R. Rama Devi 1230
276 గుర్తొచ్చావని R. Rama Devi 1937
275 యాది మర్సిన.... R. Rama Devi 1176
274 ఓ కవిత... R. Rama Devi 1227
273 మేలి ముసుగు R. Rama Devi 163
272 తప్పిపోయిన నా కల R. Rama Devi 1232
271 అసంపూర్ణ వాక్యాలే.... R. Rama Devi 1530
270 అతను కొత్తగా కనిపిస్తున్నాడు. R. Rama Devi 1754
269 ఆకాశమంత ప్రేమించడానికి ఆనవాళ్లు ఎందుకోయ్ R. Rama Devi 1853
268 ఊ కొట్టు ..చాలు R. Rama Devi 1267
267 డైరీ R. Rama Devi 1739
266 వెన్నెల దుప్పటి R. Rama Devi 1623
265 ఏక మొత్తంగా నేను విడిపోతూనే ఉన్నా R. Rama Devi 1738
264 మురిపపు పాట R. Rama Devi 1219
263 నీవు నాకు ఎంత దూరం..... R. Rama Devi 1620
262 చెదరని రంగు R. Rama Devi 1291
261 తప్పిపోయిన కలను పరిచయం చేస్తున్నా R. Rama Devi 1317
260 నా మోహపు సోయగం R. Rama Devi 1248
259 మోహపు వరదలో కాగితం పడవ R. Rama Devi 1251
258 నా నిదురలోని మెలకువే కదా.. R. Rama Devi 1243
257 మోహపు రంగుల నక్షత్రం R. Rama Devi 1348
256 మంచిదాన్ని కదా!! R. Rama Devi 2014
255 ఓ ఫిల్టర్ కాఫీ కథ R. Rama Devi 2135
254 గోల్డ్ మెడల్ నాదేనోయ్!! R. Rama Devi 1874
253 సమవుజ్జీలమే కదా!! R. Rama Devi 1983
252 దేవుళ్ళ సమతూకం R. Rama Devi 2096
251 నీ జ్ఞాపకాలు సాక్షిగా R. Rama Devi 1767
250 అసంపూర్తి కథ R. Rama Devi 1541
249 నాది కానీ వర్ణచిత్రం R. Rama Devi 1759
248 లెక్క తేలని సముద్రం R. Rama Devi 1748
247 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1766
246 కాస్త వెతికి పెట్టరూ!! please.......!! R. Rama Devi 2083
245 జ్ఞాపకాల గంప R. Rama Devi 1872
244 వేకువఝాము నక్షత్రం R. Rama Devi 1762
243 అతను-ఆమె-ఓ సమావేశం R. Rama Devi 1985
242 మనసు రేఖలు R. Rama Devi 1869
241 ఆరని జ్వాల-ప్రేమ R. Rama Devi 1559
240 రాజరికపు మౌని R. Rama Devi 1761
239 అంతుచిక్కని రంగు R. Rama Devi 1872
238 అర్థం కాని ప్రశ్న R. Rama Devi 1862
237 మోహపు గీతాలు R. Rama Devi 1987
236 దాచిన నెమలీక R. Rama Devi 1985
235 తిరుగులేని రాజముద్ర R. Rama Devi 1873
234 తొమ్మిది రంగుల వర్ణచిత్రం. R. Rama Devi 2095
233 మొదటి సారి చూసినప్పుడు R. Rama Devi 1763
232 నిదుర లేని రేయి R. Rama Devi 1865
231 నెమలీక..... R. Rama Devi 1890
230 చెదిరిన ఆకాశం R. Rama Devi 1873
229 నేల రాలిన రంగులు R. Rama Devi 1874
228 తేనేటివిందు R. Rama Devi 1664
227 మదిరాగాలు R. Rama Devi 2242
226 ఓ నిజం - జ్ఞాపకంగా R. Rama Devi 1982
225 సడిచేయని వర్షం R. Rama Devi 1997
224 అక్షరం అక్షరంగా R. Rama Devi 1404
223 రాజసపు కలనవ్వాలని .. R. Rama Devi 1997
222 మనసైన మాటలు R. Rama Devi 1732
221 ఓ నిశ్శబ్ద సాగరం.. R. Rama Devi 1405
220 ఆమె ఒక అద్దం R. Rama Devi 1331
219 వదిలివెళ్ళిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1989
218 రాలిన నక్షత్రం.. R. Rama Devi 2001
217 నాదైన బాటలో అతను R. Rama Devi 1403
216 వీడిన నీడలు R. Rama Devi 1989
215 మల్లెలు-అతని కోసం R. Rama Devi 2105
214 నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1448
213 వేకువఝాము కలలా R. Rama Devi 1330
212 కలంకారీ రంగులు R. Rama Devi 1991
211 రాలిన నెమలీక R. Rama Devi 1881
210 అద్దంలోని బొమ్మ R. Rama Devi 1996
209 కలలోకి ఆహ్వానం R. Rama Devi 1888
208 ఓ వర్ణ చిత్రం R. Rama Devi 1997
207 నీకు తెలిసిన నేను R. Rama Devi 1777
206 వెతికులాట R. Rama Devi 1335
205 అంతుచిక్కని మాట R. Rama Devi 1301
204 కలల మాటలు R. Rama Devi 1996
203 జ్ఞాపకాల బందీనై R. Rama Devi 2110
202 మౌన వీణ R. Rama Devi 1662
201 నత్తగుల్ల R. Rama Devi 1779
200 ఓదార్పు పలకనెందుకో R. Rama Devi 2040
199 నగిషీ చెక్కిన కిటికీ R. Rama Devi 1997
198 నాలాంటి ఒకరు R. Rama Devi 1556
197 బుద్ధుడి మౌనం R. Rama Devi 1916
196 నెలవంక R. Rama Devi 1295
195 మోక్షగామి R. Rama Devi 2010
194 మిత్రమా... ఒకసారి చూడు R. Rama Devi 1655
193 ఎర్రబడిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2114
192 నా నీడ R. Rama Devi 1781
191 ఓ అర్ధరాత్రి R. Rama Devi 1789
190 కదిలే మేఘం R. Rama Devi 1671
189 ఆఖరి కెరటం R. Rama Devi 2017
188 రాలిన పారిజాతం R. Rama Devi 1794
187 బహుమతి R. Rama Devi 2017
186 సిగ్గరి R. Rama Devi 2027
185 జాబితా R. Rama Devi 1433
184 దాగుడు మూతలు - ఓ లేఖ R. Rama Devi 2246
183 ఒక నువ్వు..వేరొక నేనులా R. Rama Devi 1380
182 కథ లోని మిణుగురు R. Rama Devi 1511
181 వచ్చి పోరాదా! R. Rama Devi 1840
180 నా మౌనానికి R. Rama Devi 1261
179 యాది మరిచిన R. Rama Devi 1569
178 తగువేల నీతో R. Rama Devi 1893
177 పాల నురుగు R. Rama Devi 1989
176 సెలయేరు R. Rama Devi 1312
175 ఇష్టసఖుడు R. Rama Devi 1923
174 ఆశల సామ్రాజ్యానికి మహారాణి R. Rama Devi 1677
173 నువ్వు రాకుంటే R. Rama Devi 2072
172 మోహపు ప్రేమే R. Rama Devi 1309
171 ఎవరితను .. ఎవరివాడు R. Rama Devi 1915
170 నగరపు మెరుపు R. Rama Devi 1805
169 వెర్రి ఆశ R. Rama Devi 1273
168 ఎర్ర పూల చెట్టు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2703
167 ప్రేమ పంపకం R. Rama Devi 1729
166 రహస్య అంతరంగం R. Rama Devi 1466
165 నీకు నాకు మధ్య R. Rama Devi 1364
164 ఓ నిశ్శబ్దం R. Rama Devi 2013
163 బందీ అయిన ప్రేమ R. Rama Devi 1813
162 ఇటు వచ్చావేం R. Rama Devi 1896
161 నాణేనికి ఒకేవైపు R. Rama Devi 1354
160 ప్రేమకు తూకం R. Rama Devi 2016
159 ఏమోయ్ ఓ మాట R. Rama Devi 2016
158 నీలి సంద్రం సిరా R. Rama Devi 1333
157 నీలి సంద్రం సిరా R. Rama Devi 1337
156 నేను-రెండో సగం R. Rama Devi 1925
155 అతని చిరుసవ్వడి (వాడు.. నా వాడు) R. Rama Devi 1911
154 నీలోని నేను R. Rama Devi 1597
153 రంగుల పసితనం R. Rama Devi 1442
152 ఓయ్ ఆలగకు R. Rama Devi 1807
151 మౌనం మాట్లాడుతుంది R. Rama Devi 1382
150 జ్ఞాపకం ....నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1266
149 ఏమోయ్ ... ఓ మాట R. Rama Devi 2085
148 నీ ప్రేమ (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1912
147 నీ స్పృహ .. R. Rama Devi 1265
146 ఓ సాయం సంధ్య R. Rama Devi 1959
145 తెల్లకాగితం R. Rama Devi 2157
144 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1515
143 ప్రేమ సంకెళ్ళు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2061
142 జ్ఞాపకాల రంగు R. Rama Devi 1456
141 నా లోని నీవు ( మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1755
140 అతను (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1458
139 నాలోని - నీవు (చిన్న కవితలు ) R. Rama Devi 2058
138 అర్థం కాని మనిషి.... R. Rama Devi 1937
137 అరువుకు దొరకని చిరునవ్వు R. Rama Devi 1551
136 జీవిత చదరంగం R. Rama Devi 1593
135 ఓ జ్ఞాపకం-పరిచయం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2012
134 ఒంటరైన వేళ R. Rama Devi 2148
133 నేను-ప్రేమ-జీవితం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2263
132 రహస్య నిధి R. Rama Devi 1463
131 మినీ కవితలు -- ముగ్ధత్వం R. Rama Devi 1981
130 రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు R. Rama Devi 1756
129 కవితగా మారాలంటే R. Rama Devi 1477
128 ఒక శిల్పి R. Rama Devi 1638
127 మినీ కవితలు ( అతను- ప్రేమ) R. Rama Devi 2066
126 నాలో నువ్వు R. Rama Devi 1803
125 మర మనిషి R. Rama Devi 1300
124 ఉలి శబ్దం R. Rama Devi 1508
123 వేకువఝాము ఏం చేస్తుంది R. Rama Devi 1406
122 ఎందరివో ఇలానే R. Rama Devi 1368
121 అనగనగా ఒక కథ R. Rama Devi 1164
120 నీవైనప్పుడు R. Rama Devi 1284
119 నీ ప్రేమ R. Rama Devi 1599
118 బొమ్మ .. బొరుసు నీవే R. Rama Devi 1470
117 జీవితపు బంధాలు R. Rama Devi 2065
116 అదృష్టం అంటే R. Rama Devi 1407
115 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1165
114 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1150
113 కలత చెందిన కలలు R. Rama Devi 1369
112 రేపటి నిన్ను సృష్టిస్తున్నా R. Rama Devi 1493
111 రతనాల జ్ఞాపకాలు R. Rama Devi 1307
110 అనుకోని అతిథి R. Rama Devi 1716
109 దరిచేరని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1294
108 నీ లాటి జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1839
107 మదిలో మెదిలి..ఊహల్లో మెరిసి R. Rama Devi 1608
106 మనిషి మంచోడు ఎలా అవుతాడు R. Rama Devi 1403
105 మాను - మనిషి R. Rama Devi 1802
104 మాట - మనసు R. Rama Devi 1264
103 చేదు జ్ఞాపకాల ఆపేక్ష R. Rama Devi 1486
102 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 1302
101 చేదు జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1397
100 మొండిఘటం.. R. Rama Devi 1178
99 నా చెలికాడు R. Rama Devi 2198
98 పారిజాతం R. Rama Devi 2181
97 వీధి బడి R. Rama Devi 1623
96 మరపురాని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1432
95 ఉద్యోగస్థురాలు.....? R. Rama Devi 2114
94 వెలిసిన మేడ ... R. Rama Devi 2008
93 ప్రేమ తక్కెడ R. Rama Devi 2213
92 అర్ధఆకలి చిరునవ్వు R. Rama Devi 2419
91 వలసల బ్రతుకులు VT Rajagopalan 905
90 జీవితం............. R. Rama Devi 2646
89 అతను....... R. Rama Devi 1922
88 నువ్వు-నేను....జీవితం R. Rama Devi 2100
87 తడిలేని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2967
86 కల కాదు కల కాదు కాళీ Anjan Vankam 3270
85 జీవన సాగరం .... Naren 3552
84 నాలోని నువ్వు.... Naren 3333
83 గడసరి పిల్ల... R. Rama Devi 2965
82 కవ్వించకే నన్నిక .... R. Rama Devi 2679
81 జ్ఞాపకం..ఓ నేస్తం R. Rama Devi 3260
80 స్ట్రే బర్డ్స్..రవీంద్రనాధ్ టాగోర్ ..1 R. Rama Devi 2853
79 మౌనం చాలదా.. Naren 2294
78 నిజమంటే,...నువ్వంటే,.. Naren 2612
77 మనసు Navamallika 2178
76 ఆశ Navamallika 2279
75 ఓలమ్మ మా 'అమ్మ'... Anjan Vankam 2358
74 స్పందన Kavitalu ,kathalu 2312
73 జ్ఞాపకాల కోసం.... Naren 2548
72 ఒక ప్రేమ కధ... Naren 2770
71 చాలా సేపైంది.. Lakshminaresh 2446
70 రాలిపడిన జ్ఞాపకాలు.. R. Rama Devi 3397
69 బహుశా... R. Rama Devi 2604
68 మౌనానికి ఆవలివైపు... R. Rama Devi 2288
67 హైకూలు... R. Rama Devi 2405
66 నీ మెప్పు కోసం... Naren 2421
65 నా జ్ఞాపకాలు... Naren 2431
64 నే కలగన్నాను! Lakshminaresh 2199
63 నీతో నా పయనం... Pavan kumar 3120
62 ప్రేమను చెప్పాలి.. Naren 2264
61 నా కలల ప్రేయసి.....! Pavan kumar 2342
60 బహుమతి... Naren 2451
59 నిను చేరాలని... Naren 2452
58 ఘల్లనుచు తిరిగేవు ఓ మాధవా... Anjan Vankam 2612
57 తీపి గాయం.. Naren 2469
56 నీ తలపు దూరమయితే... Naren 2793
55 మన బంధం కలకాలం... Anjan Vankam 2595
54 ప్రకృతి వయ్యారాలు... Anjan Vankam 3017
53 మనసు సవ్వడి R. Rama Devi 2449
52 మా ప్రేమ కావ్యం.. Naren 2871
51 అలా మరణించినా... Naren 2750
50 నా నెచ్చెలి మేని అపురూపం... Naren 2901
49 నిజ జీవితంలో మనము మన పాత్ర Lakshminaresh 2308
48 నిడురలెండి నిడురలెండి Sampathkumar 2378
47 మినీ కవితలు... Usha Naidu 2494
46 మనసు Sampathkumar 2777
45 నా ప్రేమను పదాలుగా మారుస్తూ.. Naren 2309
44 ఎంత ఆపినా నీ ఊహే... Naren 2624
43 శిలలాంటి ఒక హృదయాన్ని ప్రేమిస్తాం... Naren 3398
42 బాటసారి స్నేహం... Pavan kumar 3052
41 ఆకాశంలోని హరివిల్లు R. Rama Devi 2965
40 ఏం అనను - ఏం చేయను R. Rama Devi 2958
39 ఇంకా నడుస్తున్నా... Geetha 2901
38 ఆకాశం ఎత్తు ఎగిరే నా మనసు... Geetha 2940
37 నా నువ్వు కావాలి Geetha 3037
36 నేను ఒంటరిని కాదు Geetha 3063
35 నీ ప్రియవల్లభుడిని....నిశాంత్ R. Rama Devi 2437
34 ఇలా నువ్వుండిపోవా...! R. Rama Devi 2881
33 మదిలోని రాగం R. Rama Devi 2517
32 చేతికందని చందమామ R. Rama Devi 2485
31 రాజుగారు - దోమగారు 'చందమామ'లోని కవిత (1947 edition) R. Rama Devi 2585
30 ప్రేమ Lakshminaresh 3300
29 ఆ మధుర క్షణాలు... Geetha 3115
28 వొయ్యాలో వొయ్యిలాల...నావేగా... Anjan Vankam 2998
27 నిశ్శబ్ద గోదావరి R. Rama Devi 3095
26 నీ చిరునవ్వు కోసం R. Rama Devi 3100
25 ప్రతి జన్మ Geetha 3124
24 ప్రేమ Swathi 3255
23 భూమాతనోయి..చిరునవ్వుల సిరిమల్లెలు నింపవోయి.. R. Rama Devi 2813
22 కన్నీటి తడి ఆరలేదు..ఎదురు చూపు ఆగలేదు.. Lakshminaresh 2407
21 ఇచ్చాను ప్రేమ లేఖ... Anjan Vankam 3674
20 సంగీతం... Anjan Vankam 3216
19 ఓ చెలి..నా దరి చేరరావా.. R. Rama Devi 2580
18 మదిలోని కవిత R. Rama Devi 2656
17 జానకి..రాముడు.. R. Rama Devi 2795
16 ఓ ప్రియ... Pavan kumar 3071
15 ఎట్టాగే పిల్ల నీతో... R. Rama Devi 2863
14 అష్టపది R. Rama Devi 2907
13 నీవే నా రాణివే... R. Rama Devi 2646
12 నా స్నేహం....!!! Pavan kumar 2971
11 ఓ కల... Pavan kumar 3173
10 అందాల చిన్నది ..... R. Rama Devi 3908
9 చిన్నారి బొమ్మ R. Rama Devi 2471
8 ఉషోదయం ...... R. Rama Devi 2639
7 నీలాగానే ........ R. Rama Devi 2840
6 అనుబంధం R. Rama Devi 2482
5 నీ కోసం R. Rama Devi 2415
4 నేస్తం.... R. Rama Devi 2451
3 చిన్నదాని కోరిక R. Rama Devi 2462
2 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 2433
1 నీవు నాలో R. Rama Devi 2464