Latest poetry

S.No. Title Author Hits
S.No. Title Author Hits
564 నగరంలో తప్పిపోవాలని R. Rama Devi 1860
563 వెన్నెల పలుకు R. Rama Devi 1855
562 బద్ధకపు సముద్రానివై R. Rama Devi 1984
561 నీవు నా నమ్మిక. R. Rama Devi 1755
560 ముళ్లపొద తెరచాటున R. Rama Devi 1961
559 నీ చేతిలో ఉంటే R. Rama Devi 1974
558 ఆకాశంలా అల్లుకుపోయింది R. Rama Devi 2007
557 కథ పయనం R. Rama Devi 2595
556 వినడం వచ్చాక R. Rama Devi 1839
555 కాఫీ ఆర్డర్ R. Rama Devi 1926
554 వారంతా....కథలే R. Rama Devi 2046
553 పనిమాలా వచ్చి పలకరిస్తాడు R. Rama Devi 2276
552 నా నుంచి తప్పించుకుపోరాదు R. Rama Devi 2234
551 నువ్వేమనుకున్నా R. Rama Devi 2045
550 చూపుడు వేలు బెదిరింపు R. Rama Devi 2281
549 నా నుంచి తప్పుకుపోయే దారి R. Rama Devi 2021
548 ఆమె నవ్వింది R. Rama Devi 1937
547 ఎర్రటి జ్ఞాపకాలు R. Rama Devi 1815
546 గుప్పెడు మాటల సంగతి R. Rama Devi 1814
545 నువ్వు వస్తే బాగుంటుంది R. Rama Devi 2163
544 వచ్చి తీసుకుపోరాదూ R. Rama Devi 2302
543 తేలని లెక్కల్లో ఇదొకటి R. Rama Devi 2286
542 కాఫీ సువాసన R. Rama Devi 1939
541 ఓయ్ R. Rama Devi 2063
540 సమయాన్ని సరిచేద్దాం R. Rama Devi 1963
539 చూపుల కొక్కానికి చిక్కుకోవాలని R. Rama Devi 2171
538 క్యూబిక్ కల R. Rama Devi 2982
537 ఎంత బాగుంటుందో R. Rama Devi 2182
536 సొగసైన అద్భుతం R. Rama Devi 2797
535 ఎవరితను R. Rama Devi 2115
534 కోరి పలకరిస్తే R. Rama Devi 2253
533 వెతుకులాట R. Rama Devi 2356
532 తనువంతా కళ్ళేసుకుని R. Rama Devi 2351
531 ఊపరాడని నన్ను R. Rama Devi 2125
530 బ్రహ్మగీత సాక్షిగా R. Rama Devi 2348
529 చప్పుడులేని గడియ R. Rama Devi 2275
528 స్వాప్నికుడా. R. Rama Devi 2351
527 తప్పిపోయిన వాడు..... R. Rama Devi 1999
526 పాత వాసనల ప్రేమ R. Rama Devi 2237
525 నువ్వు గుర్తుకొస్తే R. Rama Devi 2108
524 నొప్పించిన క్షణం R. Rama Devi 2101
523 వేగుగా నీకై నిలపాలని R. Rama Devi 2317
522 నా సమయానికి జతచేయ R. Rama Devi 2006
521 సమయపు నది R. Rama Devi 1913
520 తమలపాకుల దడి R. Rama Devi 2384
519 కబుర్ల గుట్టు R. Rama Devi 2019
518 వంద మార్కులు R. Rama Devi 2023
517 చాతుర్యం R. Rama Devi 2676
516 గాలివాటపు సొరంగం R. Rama Devi 1441
515 ఎవరైనా చూశారా.... R. Rama Devi 2132
514 జ్ఞాపకాల తెరలు R. Rama Devi 2010
513 రింగా రింగా రోజస్ R. Rama Devi 2434
512 మాయాజూదం R. Rama Devi 1904
511 కొత్త ప్రేమపాఠం R. Rama Devi 2392
510 మాయాదుప్పటి R. Rama Devi 2354
509 గిల్లికజ్జాల రాక్షసి R. Rama Devi 3105
508 మెత్తని ఓ వీడికోలు R. Rama Devi 2225
507 నా మాటతో వంత పాడవోయ్ R. Rama Devi 2111
506 కొత్త కథ R. Rama Devi 2374
505 ప్రేమపుస్తకపు మొదటి పేజీ R. Rama Devi 2124
504 ఊరడింపు R. Rama Devi 2013
503 మారుపలకని నీకోసం R. Rama Devi 2032
502 రాజకుమారా R. Rama Devi 2437
501 పొంతనలేని బొమ్మ R. Rama Devi 2074
500 యుద్ధం ఎక్కడ మొదలవుతుంది... R. Rama Devi 2186
499 వేయాల్సిన అడుగు R. Rama Devi 2075
498 విడివడని మెత్తని రాతిరి R. Rama Devi 2520
497 గాలిపొరల అంచున R. Rama Devi 2177
496 ప్రేమను దాద్దామని R. Rama Devi 2073
495 నా పేరు తలుచుకున్నావా R. Rama Devi 2055
494 సర్వం కోల్పోవడం ఏమిటో తెలుసుకోనివ్వు R. Rama Devi 2134
493 మాట తప్పడం బాగుంటుందోయ్ R. Rama Devi 2070
492 తప్పుకోమని వెలివేయి R. Rama Devi 3058
491 కౌగిలింత R. Rama Devi 2308
490 కొత్తటి బెరుకొకటి మేరువై R. Rama Devi 2405
489 నిశ్శబ్దంగా బంధించే విద్య R. Rama Devi 2157
488 ఆర్నెల్లు సావాసం R. Rama Devi 2202
487 కాలం తీర్పు R. Rama Devi 1945
486 మేఘాలకు ఈవల R. Rama Devi 2165
485 నువ్వు కావాలి R. Rama Devi 2620
484 నలుగురు అమ్మాయిలు R. Rama Devi 1968
483 శకలాలై ... రాలిపోతానేమో R. Rama Devi 2447
482 పయనించే ఓ మేఘం R. Rama Devi 2071
481 తెలిసి చేసేదే R. Rama Devi 1843
480 రెండు ఆకాశాల మధ్య R. Rama Devi 2180
479 తాంత్రిక విద్య నేర్వనా R. Rama Devi 2186
478 జ్వరం వచ్చింది....నీవు రాని రోజుగా.. R. Rama Devi 1508
477 నా ప్రేమ కలల సాక్షిగా R. Rama Devi 2094
476 జ్ఞాపకాల బుట్ట దొర్లిపడుతుంది... R. Rama Devi 2077
475 కాలానికి బందీనైనా R. Rama Devi 2182
474 ఆమె ప్రేమలో... R. Rama Devi 2958
473 గడిచిపోయిన సమయాన R. Rama Devi 2409
472 నన్ను దొంగిలించకూడదూ... R. Rama Devi 2186
471 వెళ్ళమన్నానా.. R. Rama Devi 1962
470 వెన్నెల దుప్పటి అంచున R. Rama Devi 2093
469 వెన్నెల ముక్క R. Rama Devi 2087
468 చిక్కని వర్ణచిత్రమై R. Rama Devi 2065
467 నువ్వుంటే బాగుండేది R. Rama Devi 2059
466 దళసరి తెర R. Rama Devi 2077
465 సమయం అరలో.. R. Rama Devi 1946
464 నల్లరంగు కలలు R. Rama Devi 2068
463 బహుపరాక్... R. Rama Devi 2066
462 ఎందుకోయ్.... అనుమతి R. Rama Devi 2196
461 చిన్నమాట...ఒక చిన్నమాట R. Rama Devi 2406
460 చెపితే వినవెందుకో... R. Rama Devi 2178
459 బ్లాక్ కాఫీ .. కొత్త కథ R. Rama Devi 2531
458 పంతాల పిల్లతో పందెం ఏమిటో R. Rama Devi 2186
457 నిశ్శబ్దపు గీత చెరిపి పోరాదు... R. Rama Devi 2205
456 నిదురపోని కాసేపు R. Rama Devi 2140
455 ఎలా ఉన్నావోయ్..... R. Rama Devi 2156
454 పరిచయం R. Rama Devi 2208
453 నీ రా..క్ష..సి..నే R. Rama Devi 2601
452 మనసు సోయగపు కవిత R. Rama Devi 2223
451 మరో కలకందాం R. Rama Devi 1985
450 ఎన్ని కథలైనా సృష్టిస్తాను R. Rama Devi 2111
449 అబద్ధం చెపుతానా.. R. Rama Devi 2185
448 మాటల బిలం R. Rama Devi 2096
447 నిండు వెన్నెలంటి ఆశ R. Rama Devi 2189
446 మోడరన్ ఆర్ట్ R. Rama Devi 2120
445 మనిషితనాన్ని అప్పుగా ఇవ్వండి R. Rama Devi 1532
444 పదునైన మంచుముక్క R. Rama Devi 2105
443 ఎవరిని ద్వేషించాలి R. Rama Devi 1988
442 కోతి కొమ్మచ్చి ఆట R. Rama Devi 2245
441 ఈ పొద్దు ఇలా ... R. Rama Devi 2095
440 ' ఊ 'కొట్టవోయ్ మరోసారి R. Rama Devi 2118
439 నా పాట కాదు R. Rama Devi 2099
438 మనసుపై చిన్నచూపు R. Rama Devi 2219
437 మాటల లెక్కింపు.. R. Rama Devi 1992
436 నన్ను నీకు ఇచ్చేస్తానేమో R. Rama Devi 2098
435 పచ్చగడ్డి తుంపర వాన R. Rama Devi 2226
434 ప్రేమించడం మరింత నేర్పిపోకూడదూ R. Rama Devi 2114
433 గాయపడిన రాతిరి R. Rama Devi 2007
432 కథ .. ఇంకా ఉంది R. Rama Devi 2316
431 త్వమేవాహం R. Rama Devi 2120
430 మారిన కథ R. Rama Devi 2230
429 వెన్నెల మకరందం R. Rama Devi 3069
428 వీడని పాతదనం R. Rama Devi 2458
427 ఫస్ట్ బెంచీ అబ్బాయి R. Rama Devi 2368
426 అన్యోన్యం R. Rama Devi 2017
425 లిప్తకాల స్వప్నం R. Rama Devi 2146
424 తేనె విందు R. Rama Devi 2246
423 మత్తు ఏమిటో R. Rama Devi 2155
422 నీతో పంతం పట్టాలనిపిస్తుంది R. Rama Devi 3252
421 వేల ఆకాశాలు R. Rama Devi 2470
420 ఆవిరి అవుతూ...నీ వెన్నెల,,,యుగాలు మారితే ఏం R. Rama Devi 2327
419 లోతైన గాయం చేసి వెళ్ళు R. Rama Devi 2308
418 అందరూ నిన్ను అడిగేవాళ్లే R. Rama Devi 2352
417 మది ... గుసగుసలు R. Rama Devi 2129
416 అతను మరీ వేదిస్తున్నాడు R. Rama Devi 2020
415 కలల వర్ణ చిత్రాలు R. Rama Devi 2141
414 ఒకసారి గిల్లి చూడనా R. Rama Devi 2563
413 ఈ కథ ఇలా సాగని R. Rama Devi 2350
412 బంధించింది ఇక్కడే కదా R. Rama Devi 2247
411 వెన్నెల జాలరి R. Rama Devi 2542
410 గడియారం R. Rama Devi 1551
409 నా జ్ఞాపకపు లోగిలి R. Rama Devi 2156
408 విజయగాథ R. Rama Devi 1907
407 Conditions apply R. Rama Devi 2243
406 నీ నుండి నిన్ను దొంగిలించడం వచ్చాక R. Rama Devi 2243
405 మిత్రుడు R. Rama Devi 2126
404 నాలుగు మాటలు అనరాదు R. Rama Devi 2062
403 ఒకసారి మాట్లాడు R. Rama Devi 2192
402 అద్భుతాల సృష్టికర్త R. Rama Devi 2189
401 బ్లాక్ కాఫీ R. Rama Devi 2502
400 *** పిచ్చిపిల్ల*** R. Rama Devi 2070
399 బుద్ధి చెప్పి పంపవు R. Rama Devi 2329
398 మురికి మనుషులు R. Rama Devi 2947
397 ఎంతటి రాక్షసినో కదా R. Rama Devi 2276
396 అర్థం కాని ప్రేమ R. Rama Devi 1823
395 రింగ్ టోన్ R. Rama Devi 2268
394 కొత్తగా ప్రేమించొచ్చు R. Rama Devi 3690
393 లోతైన గాయం R. Rama Devi 1607
392 నిదురబుచ్చి పోరాదు R. Rama Devi 2153
391 మరింత ' ఊ ' కొడుతూ R. Rama Devi 2268
390 రాత పుస్తకంలో లేని కథ R. Rama Devi 2174
389 నేలమాళిగ అడుగున R. Rama Devi 2537
388 ప్రేమ ఏం చేస్తుందని R. Rama Devi 2544
387 ఓ జీవితపు కథ R. Rama Devi 2207
386 సముద్రుడే R. Rama Devi 3280
385 పేచీకోరు నవుతా R. Rama Devi 2753
384 మధువంతా నీవైతే R. Rama Devi 2746
383 మదికి విందుభోజనం R. Rama Devi 2181
382 అబద్దాలకోరునని ఒప్పుకుంటాను R. Rama Devi 2541
381 ఆత్మసాక్షిగా R. Rama Devi 2825
380 నిజం చెప్పవొయ్ R. Rama Devi 2747
379 అతనెక్కడో R. Rama Devi 2200
378 ప్రియ శత్రువు R. Rama Devi 2071
377 సిగ్గుపడని ప్రేమే R. Rama Devi 2238
376 తెర R. Rama Devi 2305
375 అనురాగపు మృదుత్వం R. Rama Devi 1617
374 పలకరించి చూడు R. Rama Devi 2493
373 ప్రేమనో ..పంతమో R. Rama Devi 2085
372 అతను మర్చిపోయాడు R. Rama Devi 2207
371 అతనెంత మృదువైనవాడో R. Rama Devi 2208
370 యుద్ధం వచ్చి వెళ్లినట్టుంది... R. Rama Devi 1623
369 అతనే కదా!! R. Rama Devi 2211
368 తడియారిన నా కన్నుల సాక్షిగా. R. Rama Devi 1701
367 నీదాన్నే కదా R. Rama Devi 1666
366 White wine R. Rama Devi 2210
365 తనకెప్పుడూ అపరిచితురాలినే.... R. Rama Devi 2222
364 నా అతనే కదా R. Rama Devi 2216
363 ఓయ్... అన్ని నీవే R. Rama Devi 2111
362 ఎదురు రారాదు.. ..please R. Rama Devi 2228
361 మనసున నల్లని మేఘం ఎక్కడిదో R. Rama Devi 2073
360 ప్రేమ తత్వపు-మానస సరోవరం R. Rama Devi 2100
359 కాఫీ కోసం R. Rama Devi 2225
358 జ్ఞాపకాలు దోసిట నింపుతా R. Rama Devi 1850
357 మహా మనుషులు R. Rama Devi 2094
356 యు - టర్న్ R. Rama Devi 328
355 అతనితో దాగుడుమూతలు R. Rama Devi 1540
354 నా మనసుకు జ్వరం వచ్చింది R. Rama Devi 308
353 అన్ని సిద్ధం చేయబడ్డాయి .. R. Rama Devi 1974
352 ఎందుకోయ్ రాక్షసి R. Rama Devi 2215
351 బెంగ దుప్పటి కప్పుకుంటున్న R. Rama Devi 1879
350 నేను లేనే .. నీ ప్రక్కన R. Rama Devi 1917
349 నగిషీ చెక్కిన మనుషులు R. Rama Devi 2338
348 తథాగతుని నీడగా R. Rama Devi 1811
347 అతని కోసమే R. Rama Devi 2229
346 వేకువ పాట ఒకటి R. Rama Devi 1556
345 వేదన అడుగులో R. Rama Devi 1693
344 ఎంత బాగుందో.... R. Rama Devi 2111
343 అప్పుడప్పుడు .నాలో నేను R. Rama Devi 1512
342 భిన్నమైన ప్రేమ.. R. Rama Devi 1536
341 నా పెంకిమనసు అపురూపమేనోయి .. R. Rama Devi 2109
340 వెనుదిరిగి ఎన్నిసార్లు చూశానో R. Rama Devi 2345
339 సంద్రంలోని ఉప్పెనలా R. Rama Devi 2244
338 ఒక్క నిమిషం .. ఎలా లెక్కించాలి R. Rama Devi 1579
337 నీ అనుమతి కోరలేదు R. Rama Devi 1911
336 తప్పిపోయిన మాటలు R. Rama Devi 1515
335 సమయాను సమయాలు అనుకూలించని వేళ R. Rama Devi 2118
334 నాలాంటి మరొకరు R. Rama Devi 1470
333 శీతల చలిగాలులు R. Rama Devi 1714
332 మాటలు నేర్చాడు కొత్తగా.... R. Rama Devi 1706
331 ఓయ్.. ఏమంటావ్ R. Rama Devi 1444
330 నా నువ్వే కదూ R. Rama Devi 1485
329 వానవోలె వస్తాడు.. R. Rama Devi 1481
328 మకరందపు అక్షరాలు R. Rama Devi 2227
327 నాకు నేనుగా నా నుండి నేను విడిపోయి R. Rama Devi 1119
326 వేకువజామున కలలో R. Rama Devi 1785
325 పడవ సరంగు R. Rama Devi 1463
324 ఉదయరాగం R. Rama Devi 1511
323 గడ్డకట్టిన నది R. Rama Devi 1503
322 మది సరికొత్త భాష్యం R. Rama Devi 1815
321 ఎంత గడుసుదో నామది R. Rama Devi 2052
320 నాతో ఓ పరిచయ స్వరం R. Rama Devi 1748
319 సమయమే రారాజు R. Rama Devi 1515
318 కడలి అంచున నా సామ్రాజ్యం R. Rama Devi 1525
317 కాఫీ. R. Rama Devi 1512
316 ఓయ్ ..నేను గుర్తున్నానా R. Rama Devi 1729
315 అత్తెసరు మార్కుల పిల్ల R. Rama Devi 2051
314 మీ ఊరు వెళ్ళిపోరాదు... R. Rama Devi 1589
313 ఓ కథ R. Rama Devi 1515
312 మౌనానికి అర్థం వెతకాలని లేదు R. Rama Devi 2060
311 వేకువ నక్షత్రపు సాక్షిగా R. Rama Devi 1743
310 సప్తమండలము సాక్షిగా R. Rama Devi 1576
309 Thank you... R. Rama Devi 1584
308 నా ఎదురుగా నిలిచి R. Rama Devi 1871
307 సందేశం పంపాడు.. R. Rama Devi 2229
306 ఒక్కసారి పరికించి చూడు....... R. Rama Devi 2576
305 నీతో మాట్లాడాలని ఉందని... R. Rama Devi 1775
304 ప్రేమ చాడీల చిట్టా R. Rama Devi 1521
303 Full stop R. Rama Devi 1538
302 ఎంత బాగుంటుందో.... R. Rama Devi 1552
301 పిలిస్తే పలకవేంటి R. Rama Devi 1568
300 మాట్లాడాలని.........❤️ R. Rama Devi 1795
299 రెక్కలు వచ్చిన సలహా R. Rama Devi 1552
298 అప్పుడప్పుడు - అలా -2 R. Rama Devi 456
297 సముద్రపు ఉప్పెనలా R. Rama Devi 1557
296 నీ జ్ఞాపకపు రంగుల సీతాకోకచిలుకలే R. Rama Devi 2440
295 రాతిరి చుక్కలు గుసగుసలాడే వేళ R. Rama Devi 2080
294 మోహపుగీతాలు ఆలపించబడుతూనే ఉంటాయి.. R. Rama Devi 2435
293 కొత్త దుప్పటి.. R. Rama Devi 2476
292 నీకు తెలుసు కదోయ్... కథలోని సత్యం... R. Rama Devi 2488
291 నాలోని మృదుత్వపు పదాలను ఎవరో దొంగిలించారని... R. Rama Devi 2377
290 నీ చెంత చిక్కుకున్నామేమో R. Rama Devi 2252
289 గడిచిన కాలం ఎంత సున్నితమైనదో R. Rama Devi 2165
288 చెరగని గీత.... R. Rama Devi 1591
287 దోసెడు ప్రేమ - అమ్మకానికి R. Rama Devi 1696
286 మనసు నమ్మింది మనసారా R. Rama Devi 1819
285 చిక్కుముడిగా బిగుసుకునే మనిషి R. Rama Devi 1801
284 నా చేతిన నిలచిన పచ్చబొట్టు సాక్షిగా.... R. Rama Devi 2134
283 తన రాగాల పాట తనదే R. Rama Devi 2261
282 ఎప్పటికోయ్.. నీ రూపం మదినుండి విడివడేది R. Rama Devi 1665
281 సముద్రపు లోలోతుల్లో R. Rama Devi 1578
280 నిశ్శబ్దంగా R. Rama Devi 2453
279 అగ్నిపరీక్షే నోయ్ R. Rama Devi 1583
278 అపుడపుడు.... అలా R. Rama Devi 1804
277 ఓ......సారి R. Rama Devi 1617
276 జస్ట్ ఫర్ యు R. Rama Devi 1633
275 గుర్తొచ్చావని R. Rama Devi 2334
274 యాది మర్సిన.... R. Rama Devi 1579
273 ఓ కవిత... R. Rama Devi 1645
272 మేలి ముసుగు R. Rama Devi 600
271 తప్పిపోయిన నా కల R. Rama Devi 1663
270 అసంపూర్ణ వాక్యాలే.... R. Rama Devi 1935
269 అతను కొత్తగా కనిపిస్తున్నాడు. R. Rama Devi 2168
268 ఆకాశమంత ప్రేమించడానికి ఆనవాళ్లు ఎందుకోయ్ R. Rama Devi 2268
267 ఊ కొట్టు ..చాలు R. Rama Devi 1683
266 డైరీ R. Rama Devi 2227
265 వెన్నెల దుప్పటి R. Rama Devi 2054
264 ఏక మొత్తంగా నేను విడిపోతూనే ఉన్నా R. Rama Devi 2130
263 మురిపపు పాట R. Rama Devi 1651
262 నీవు నాకు ఎంత దూరం..... R. Rama Devi 2058
261 చెదరని రంగు R. Rama Devi 1730
260 తప్పిపోయిన కలను పరిచయం చేస్తున్నా R. Rama Devi 2147
259 నా మోహపు సోయగం R. Rama Devi 1715
258 మోహపు వరదలో కాగితం పడవ R. Rama Devi 1654
257 నా నిదురలోని మెలకువే కదా.. R. Rama Devi 1658
256 మోహపు రంగుల నక్షత్రం R. Rama Devi 1759
255 మంచిదాన్ని కదా!! R. Rama Devi 2404
254 ఓ ఫిల్టర్ కాఫీ కథ R. Rama Devi 2534
253 గోల్డ్ మెడల్ నాదేనోయ్!! R. Rama Devi 2266
252 సమవుజ్జీలమే కదా!! R. Rama Devi 2360
251 దేవుళ్ళ సమతూకం R. Rama Devi 2492
250 నీ జ్ఞాపకాలు సాక్షిగా R. Rama Devi 2165
249 అసంపూర్తి కథ R. Rama Devi 1947
248 నాది కానీ వర్ణచిత్రం R. Rama Devi 2168
247 లెక్క తేలని సముద్రం R. Rama Devi 2152
246 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 2167
245 కాస్త వెతికి పెట్టరూ!! please.......!! R. Rama Devi 2474
244 జ్ఞాపకాల గంప R. Rama Devi 2265
243 వేకువఝాము నక్షత్రం R. Rama Devi 2148
242 అతను-ఆమె-ఓ సమావేశం R. Rama Devi 2396
241 మనసు రేఖలు R. Rama Devi 2255
240 ఆరని జ్వాల-ప్రేమ R. Rama Devi 1958
239 రాజరికపు మౌని R. Rama Devi 2147
238 అంతుచిక్కని రంగు R. Rama Devi 2265
237 అర్థం కాని ప్రశ్న R. Rama Devi 2263
236 మోహపు గీతాలు R. Rama Devi 2389
235 దాచిన నెమలీక R. Rama Devi 2399
234 తిరుగులేని రాజముద్ర R. Rama Devi 2270
233 తొమ్మిది రంగుల వర్ణచిత్రం. R. Rama Devi 2502
232 మొదటి సారి చూసినప్పుడు R. Rama Devi 2162
231 నిదుర లేని రేయి R. Rama Devi 2264
230 నెమలీక..... R. Rama Devi 2288
229 చెదిరిన ఆకాశం R. Rama Devi 2303
228 నేల రాలిన రంగులు R. Rama Devi 2275
227 తేనేటివిందు R. Rama Devi 2068
226 మదిరాగాలు R. Rama Devi 3462
225 ఓ నిజం - జ్ఞాపకంగా R. Rama Devi 2374
224 సడిచేయని వర్షం R. Rama Devi 2397
223 అక్షరం అక్షరంగా R. Rama Devi 1817
222 రాజసపు కలనవ్వాలని .. R. Rama Devi 2405
221 మనసైన మాటలు R. Rama Devi 2142
220 ఓ నిశ్శబ్ద సాగరం.. R. Rama Devi 1816
219 ఆమె ఒక అద్దం R. Rama Devi 1739
218 వదిలివెళ్ళిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2396
217 రాలిన నక్షత్రం.. R. Rama Devi 2430
216 నాదైన బాటలో అతను R. Rama Devi 1803
215 వీడిన నీడలు R. Rama Devi 2398
214 మల్లెలు-అతని కోసం R. Rama Devi 2514
213 నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1854
212 వేకువఝాము కలలా R. Rama Devi 1745
211 కలంకారీ రంగులు R. Rama Devi 2403
210 రాలిన నెమలీక R. Rama Devi 2281
209 అద్దంలోని బొమ్మ R. Rama Devi 2420
208 కలలోకి ఆహ్వానం R. Rama Devi 2308
207 ఓ వర్ణ చిత్రం R. Rama Devi 2416
206 నీకు తెలిసిన నేను R. Rama Devi 2212
205 వెతికులాట R. Rama Devi 1773
204 అంతుచిక్కని మాట R. Rama Devi 1716
203 కలల మాటలు R. Rama Devi 2413
202 జ్ఞాపకాల బందీనై R. Rama Devi 2535
201 మౌన వీణ R. Rama Devi 2087
200 నత్తగుల్ల R. Rama Devi 2198
199 ఓదార్పు పలకనెందుకో R. Rama Devi 2457
198 నగిషీ చెక్కిన కిటికీ R. Rama Devi 2414
197 నాలాంటి ఒకరు R. Rama Devi 1978
196 బుద్ధుడి మౌనం R. Rama Devi 2436
195 నెలవంక R. Rama Devi 1813
194 మోక్షగామి R. Rama Devi 2595
193 మిత్రమా... ఒకసారి చూడు R. Rama Devi 2504
192 ఎర్రబడిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2711
191 నా నీడ R. Rama Devi 2197
190 ఓ అర్ధరాత్రి R. Rama Devi 2190
189 కదిలే మేఘం R. Rama Devi 2087
188 ఆఖరి కెరటం R. Rama Devi 2406
187 రాలిన పారిజాతం R. Rama Devi 2227
186 బహుమతి R. Rama Devi 2437
185 సిగ్గరి R. Rama Devi 2435
184 జాబితా R. Rama Devi 1834
183 దాగుడు మూతలు - ఓ లేఖ R. Rama Devi 2640
182 ఒక నువ్వు..వేరొక నేనులా R. Rama Devi 1771
181 కథ లోని మిణుగురు R. Rama Devi 1906
180 వచ్చి పోరాదా! R. Rama Devi 2218
179 నా మౌనానికి R. Rama Devi 1644
178 యాది మరిచిన R. Rama Devi 1962
177 తగువేల నీతో R. Rama Devi 2277
176 పాల నురుగు R. Rama Devi 2388
175 సెలయేరు R. Rama Devi 1712
174 ఇష్టసఖుడు R. Rama Devi 2347
173 ఆశల సామ్రాజ్యానికి మహారాణి R. Rama Devi 2085
172 నువ్వు రాకుంటే R. Rama Devi 2520
171 మోహపు ప్రేమే R. Rama Devi 1722
170 ఎవరితను .. ఎవరివాడు R. Rama Devi 2338
169 నగరపు మెరుపు R. Rama Devi 2241
168 వెర్రి ఆశ R. Rama Devi 1689
167 ఎర్ర పూల చెట్టు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 4311
166 ప్రేమ పంపకం R. Rama Devi 2125
165 రహస్య అంతరంగం R. Rama Devi 1874
164 నీకు నాకు మధ్య R. Rama Devi 1767
163 ఓ నిశ్శబ్దం R. Rama Devi 2407
162 బందీ అయిన ప్రేమ R. Rama Devi 2206
161 ఇటు వచ్చావేం R. Rama Devi 2308
160 నాణేనికి ఒకేవైపు R. Rama Devi 1767
159 ప్రేమకు తూకం R. Rama Devi 2431
158 ఏమోయ్ ఓ మాట R. Rama Devi 2432
157 నీలి సంద్రం సిరా R. Rama Devi 1755
156 నేను-రెండో సగం R. Rama Devi 2348
155 అతని చిరుసవ్వడి (వాడు.. నా వాడు) R. Rama Devi 2331
154 నీలోని నేను R. Rama Devi 2020
153 రంగుల పసితనం R. Rama Devi 1860
152 ఓయ్ ఆలగకు R. Rama Devi 2223
151 మౌనం మాట్లాడుతుంది R. Rama Devi 1800
150 జ్ఞాపకం ....నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1696
149 ఏమోయ్ ... ఓ మాట R. Rama Devi 2507
148 నీ ప్రేమ (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2372
147 నీ స్పృహ .. R. Rama Devi 1692
146 ఓ సాయం సంధ్య R. Rama Devi 2376
145 తెల్లకాగితం R. Rama Devi 3585
144 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1923
143 ప్రేమ సంకెళ్ళు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2500
142 జ్ఞాపకాల రంగు R. Rama Devi 1861
141 నా లోని నీవు ( మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2165
140 అతను (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1893
139 నాలోని - నీవు (చిన్న కవితలు ) R. Rama Devi 2505
138 అర్థం కాని మనిషి.... R. Rama Devi 2384
137 అరువుకు దొరకని చిరునవ్వు R. Rama Devi 1999
136 జీవిత చదరంగం R. Rama Devi 2104
135 ఓ జ్ఞాపకం-పరిచయం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2834
134 ఒంటరైన వేళ R. Rama Devi 2606
133 నేను-ప్రేమ-జీవితం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 3837
132 రహస్య నిధి R. Rama Devi 1882
131 మినీ కవితలు -- ముగ్ధత్వం R. Rama Devi 2505
130 రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు R. Rama Devi 2188
129 కవితగా మారాలంటే R. Rama Devi 1945
128 ఒక శిల్పి R. Rama Devi 2052
127 మినీ కవితలు ( అతను- ప్రేమ) R. Rama Devi 2558
126 నాలో నువ్వు R. Rama Devi 2217
125 మర మనిషి R. Rama Devi 1750
124 ఉలి శబ్దం R. Rama Devi 1940
123 వేకువఝాము ఏం చేస్తుంది R. Rama Devi 1851
122 ఎందరివో ఇలానే R. Rama Devi 1800
121 అనగనగా ఒక కథ R. Rama Devi 1572
120 నీవైనప్పుడు R. Rama Devi 1717
119 నీ ప్రేమ R. Rama Devi 2006
118 బొమ్మ .. బొరుసు నీవే R. Rama Devi 1909
117 జీవితపు బంధాలు R. Rama Devi 2496
116 అదృష్టం అంటే R. Rama Devi 1906
115 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1613
114 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1588
113 కలత చెందిన కలలు R. Rama Devi 1802
112 రేపటి నిన్ను సృష్టిస్తున్నా R. Rama Devi 1935
111 రతనాల జ్ఞాపకాలు R. Rama Devi 1739
110 అనుకోని అతిథి R. Rama Devi 2157
109 దరిచేరని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1732
108 నీ లాటి జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2273
107 మదిలో మెదిలి..ఊహల్లో మెరిసి R. Rama Devi 2043
106 మనిషి మంచోడు ఎలా అవుతాడు R. Rama Devi 1842
105 మాను - మనిషి R. Rama Devi 2228
104 మాట - మనసు R. Rama Devi 1686
103 చేదు జ్ఞాపకాల ఆపేక్ష R. Rama Devi 1922
102 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 1723
101 చేదు జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1810
100 మొండిఘటం.. R. Rama Devi 1610
99 నా చెలికాడు R. Rama Devi 2625
98 పారిజాతం R. Rama Devi 2603
97 వీధి బడి R. Rama Devi 2109
96 మరపురాని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1899
95 ఉద్యోగస్థురాలు.....? R. Rama Devi 2570
94 వెలిసిన మేడ ... R. Rama Devi 2456
93 ప్రేమ తక్కెడ R. Rama Devi 2656
92 అర్ధఆకలి చిరునవ్వు R. Rama Devi 2844
91 వలసల బ్రతుకులు VT Rajagopalan 1361
90 జీవితం............. R. Rama Devi 3133
89 అతను....... R. Rama Devi 2356
88 నువ్వు-నేను....జీవితం R. Rama Devi 2529
87 తడిలేని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 3450
86 కల కాదు కల కాదు కాళీ Anjan Vankam 3742
85 జీవన సాగరం .... Naren 4041
84 నాలోని నువ్వు.... Naren 3842
83 గడసరి పిల్ల... R. Rama Devi 3453
82 కవ్వించకే నన్నిక .... R. Rama Devi 3159
81 జ్ఞాపకం..ఓ నేస్తం R. Rama Devi 3773
80 స్ట్రే బర్డ్స్..రవీంద్రనాధ్ టాగోర్ ..1 R. Rama Devi 3898
79 మౌనం చాలదా.. Naren 2884
78 నిజమంటే,...నువ్వంటే,.. Naren 3189
77 మనసు Navamallika 2848
76 ఆశ Navamallika 2802
75 ఓలమ్మ మా 'అమ్మ'... Anjan Vankam 2987
74 స్పందన Kavitalu ,kathalu 2874
73 జ్ఞాపకాల కోసం.... Naren 3044
72 ఒక ప్రేమ కధ... Naren 3318
71 చాలా సేపైంది.. Lakshminaresh 2984
70 రాలిపడిన జ్ఞాపకాలు.. R. Rama Devi 3974
69 బహుశా... R. Rama Devi 3155
68 మౌనానికి ఆవలివైపు... R. Rama Devi 2841
67 హైకూలు... R. Rama Devi 2976
66 నీ మెప్పు కోసం... Naren 2955
65 నా జ్ఞాపకాలు... Naren 2968
64 నే కలగన్నాను! Lakshminaresh 2742
63 నీతో నా పయనం... Pavan kumar 3693
62 ప్రేమను చెప్పాలి.. Naren 2831
61 నా కలల ప్రేయసి.....! Pavan kumar 2903
60 బహుమతి... Naren 3002
59 నిను చేరాలని... Naren 2995
58 ఘల్లనుచు తిరిగేవు ఓ మాధవా... Anjan Vankam 3151
57 తీపి గాయం.. Naren 3048
56 నీ తలపు దూరమయితే... Naren 3347
55 మన బంధం కలకాలం... Anjan Vankam 3166
54 ప్రకృతి వయ్యారాలు... Anjan Vankam 3561
53 మనసు సవ్వడి R. Rama Devi 2970
52 మా ప్రేమ కావ్యం.. Naren 3439
51 అలా మరణించినా... Naren 3324
50 నా నెచ్చెలి మేని అపురూపం... Naren 3523
49 నిజ జీవితంలో మనము మన పాత్ర Lakshminaresh 2902
48 నిడురలెండి నిడురలెండి Sampathkumar 2964
47 మినీ కవితలు... Usha Naidu 3189
46 మనసు Sampathkumar 3414
45 నా ప్రేమను పదాలుగా మారుస్తూ.. Naren 2897
44 ఎంత ఆపినా నీ ఊహే... Naren 3246
43 శిలలాంటి ఒక హృదయాన్ని ప్రేమిస్తాం... Naren 4042
42 బాటసారి స్నేహం... Pavan kumar 3698
41 ఆకాశంలోని హరివిల్లు R. Rama Devi 3683
40 ఏం అనను - ఏం చేయను R. Rama Devi 3591
39 ఇంకా నడుస్తున్నా... Geetha 3532
38 ఆకాశం ఎత్తు ఎగిరే నా మనసు... Geetha 3583
37 నా నువ్వు కావాలి Geetha 3712
36 నేను ఒంటరిని కాదు Geetha 3806
35 నీ ప్రియవల్లభుడిని....నిశాంత్ R. Rama Devi 3046
34 ఇలా నువ్వుండిపోవా...! R. Rama Devi 3490
33 మదిలోని రాగం R. Rama Devi 3112
32 చేతికందని చందమామ R. Rama Devi 3054
31 రాజుగారు - దోమగారు 'చందమామ'లోని కవిత (1947 edition) R. Rama Devi 3203
30 ప్రేమ Lakshminaresh 3930
29 ఆ మధుర క్షణాలు... Geetha 3752
28 వొయ్యాలో వొయ్యిలాల...నావేగా... Anjan Vankam 3643
27 నిశ్శబ్ద గోదావరి R. Rama Devi 3732
26 నీ చిరునవ్వు కోసం R. Rama Devi 3751
25 ప్రతి జన్మ Geetha 3778
24 ప్రేమ Swathi 4019
23 భూమాతనోయి..చిరునవ్వుల సిరిమల్లెలు నింపవోయి.. R. Rama Devi 3500
22 కన్నీటి తడి ఆరలేదు..ఎదురు చూపు ఆగలేదు.. Lakshminaresh 3062
21 ఇచ్చాను ప్రేమ లేఖ... Anjan Vankam 4300
20 సంగీతం... Anjan Vankam 3797
19 ఓ చెలి..నా దరి చేరరావా.. R. Rama Devi 3196
18 మదిలోని కవిత R. Rama Devi 3277
17 జానకి..రాముడు.. R. Rama Devi 3405
16 ఓ ప్రియ... Pavan kumar 3642
15 ఎట్టాగే పిల్ల నీతో... R. Rama Devi 3439
14 అష్టపది R. Rama Devi 3459
13 నీవే నా రాణివే... R. Rama Devi 3194
12 నా స్నేహం....!!! Pavan kumar 3519
11 ఓ కల... Pavan kumar 3741
10 అందాల చిన్నది ..... R. Rama Devi 4542
9 చిన్నారి బొమ్మ R. Rama Devi 3052
8 ఉషోదయం ...... R. Rama Devi 3264
7 నీలాగానే ........ R. Rama Devi 3414
6 అనుబంధం R. Rama Devi 3024
5 నీ కోసం R. Rama Devi 2990
4 నేస్తం.... R. Rama Devi 3025
3 చిన్నదాని కోరిక R. Rama Devi 3038
2 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 2962
1 నీవు నాలో R. Rama Devi 2993