Latest poetry

S.No. Title Author Hits
S.No. Title Author Hits
481 తెలిసి చేసేదే R. Rama Devi 1671
480 రెండు ఆకాశాల మధ్య R. Rama Devi 2001
479 తాంత్రిక విద్య నేర్వనా R. Rama Devi 2013
478 జ్వరం వచ్చింది....నీవు రాని రోజుగా.. R. Rama Devi 1346
477 నా ప్రేమ కలల సాక్షిగా R. Rama Devi 1906
476 జ్ఞాపకాల బుట్ట దొర్లిపడుతుంది... R. Rama Devi 1906
475 కాలానికి బందీనైనా R. Rama Devi 2014
474 ఆమె ప్రేమలో... R. Rama Devi 2787
473 గడిచిపోయిన సమయాన R. Rama Devi 2240
472 నన్ను దొంగిలించకూడదూ... R. Rama Devi 2018
471 వెళ్ళమన్నానా.. R. Rama Devi 1790
470 వెన్నెల దుప్పటి అంచున R. Rama Devi 1931
469 వెన్నెల ముక్క R. Rama Devi 1914
468 చిక్కని వర్ణచిత్రమై R. Rama Devi 1898
467 నువ్వుంటే బాగుండేది R. Rama Devi 1898
466 దళసరి తెర R. Rama Devi 1911
465 సమయం అరలో.. R. Rama Devi 1789
464 నల్లరంగు కలలు R. Rama Devi 1899
463 బహుపరాక్... R. Rama Devi 1897
462 ఎందుకోయ్.... అనుమతి R. Rama Devi 2021
461 చిన్నమాట...ఒక చిన్నమాట R. Rama Devi 2244
460 చెపితే వినవెందుకో... R. Rama Devi 2009
459 బ్లాక్ కాఫీ .. కొత్త కథ R. Rama Devi 2356
458 పంతాల పిల్లతో పందెం ఏమిటో R. Rama Devi 2022
457 నిశ్శబ్దపు గీత చెరిపి పోరాదు... R. Rama Devi 2008
456 నిదురపోని కాసేపు R. Rama Devi 1940
455 ఎలా ఉన్నావోయ్..... R. Rama Devi 1952
454 పరిచయం R. Rama Devi 1863
453 నీ రా..క్ష..సి..నే R. Rama Devi 2401
452 మనసు సోయగపు కవిత R. Rama Devi 2050
451 మరో కలకందాం R. Rama Devi 1827
450 ఎన్ని కథలైనా సృష్టిస్తాను R. Rama Devi 1937
449 అబద్ధం చెపుతానా.. R. Rama Devi 2024
448 మాటల బిలం R. Rama Devi 1932
447 నిండు వెన్నెలంటి ఆశ R. Rama Devi 2030
446 మోడరన్ ఆర్ట్ R. Rama Devi 1946
445 మనిషితనాన్ని అప్పుగా ఇవ్వండి R. Rama Devi 1359
444 పదునైన మంచుముక్క R. Rama Devi 1945
443 ఎవరిని ద్వేషించాలి R. Rama Devi 1817
442 కోతి కొమ్మచ్చి ఆట R. Rama Devi 2046
441 ఈ పొద్దు ఇలా ... R. Rama Devi 1931
440 ' ఊ 'కొట్టవోయ్ మరోసారి R. Rama Devi 1948
439 నా పాట కాదు R. Rama Devi 1935
438 మనసుపై చిన్నచూపు R. Rama Devi 2040
437 మాటల లెక్కింపు.. R. Rama Devi 1820
436 నన్ను నీకు ఇచ్చేస్తానేమో R. Rama Devi 1929
435 పచ్చగడ్డి తుంపర వాన R. Rama Devi 2054
434 ప్రేమించడం మరింత నేర్పిపోకూడదూ R. Rama Devi 1944
433 గాయపడిన రాతిరి R. Rama Devi 1833
432 కథ .. ఇంకా ఉంది R. Rama Devi 2157
431 త్వమేవాహం R. Rama Devi 1940
430 మారిన కథ R. Rama Devi 2056
429 వెన్నెల మకరందం R. Rama Devi 2326
428 వీడని పాతదనం R. Rama Devi 2287
427 ఫస్ట్ బెంచీ అబ్బాయి R. Rama Devi 2205
426 అన్యోన్యం R. Rama Devi 1853
425 లిప్తకాల స్వప్నం R. Rama Devi 1979
424 తేనె విందు R. Rama Devi 2082
423 మత్తు ఏమిటో R. Rama Devi 1980
422 నీతో పంతం పట్టాలనిపిస్తుంది R. Rama Devi 3086
421 వేల ఆకాశాలు R. Rama Devi 2304
420 ఆవిరి అవుతూ...నీ వెన్నెల,,,యుగాలు మారితే ఏం R. Rama Devi 2174
419 లోతైన గాయం చేసి వెళ్ళు R. Rama Devi 2095
418 అందరూ నిన్ను అడిగేవాళ్లే R. Rama Devi 2189
417 మది ... గుసగుసలు R. Rama Devi 1969
416 అతను మరీ వేదిస్తున్నాడు R. Rama Devi 1861
415 కలల వర్ణ చిత్రాలు R. Rama Devi 1973
414 ఒకసారి గిల్లి చూడనా R. Rama Devi 2394
413 ఈ కథ ఇలా సాగని R. Rama Devi 2186
412 బంధించింది ఇక్కడే కదా R. Rama Devi 2087
411 వెన్నెల జాలరి R. Rama Devi 2371
410 గడియారం R. Rama Devi 1382
409 నా జ్ఞాపకపు లోగిలి R. Rama Devi 1980
408 విజయగాథ R. Rama Devi 1741
407 Conditions apply R. Rama Devi 2075
406 నీ నుండి నిన్ను దొంగిలించడం వచ్చాక R. Rama Devi 2076
405 మిత్రుడు R. Rama Devi 1957
404 నాలుగు మాటలు అనరాదు R. Rama Devi 1893
403 ఒకసారి మాట్లాడు R. Rama Devi 2020
402 అద్భుతాల సృష్టికర్త R. Rama Devi 2010
401 బ్లాక్ కాఫీ R. Rama Devi 2325
400 *** పిచ్చిపిల్ల*** R. Rama Devi 1896
399 బుద్ధి చెప్పి పంపవు R. Rama Devi 2160
398 మురికి మనుషులు R. Rama Devi 2772
397 ఎంతటి రాక్షసినో కదా R. Rama Devi 2101
396 అర్థం కాని ప్రేమ R. Rama Devi 1651
395 రింగ్ టోన్ R. Rama Devi 2094
394 కొత్తగా ప్రేమించొచ్చు R. Rama Devi 3518
393 లోతైన గాయం R. Rama Devi 1432
392 నిదురబుచ్చి పోరాదు R. Rama Devi 1991
391 మరింత ' ఊ ' కొడుతూ R. Rama Devi 2107
390 రాత పుస్తకంలో లేని కథ R. Rama Devi 2005
389 నేలమాళిగ అడుగున R. Rama Devi 2349
388 ప్రేమ ఏం చేస్తుందని R. Rama Devi 2364
387 ఓ జీవితపు కథ R. Rama Devi 2021
386 సముద్రుడే R. Rama Devi 3099
385 పేచీకోరు నవుతా R. Rama Devi 2577
384 మధువంతా నీవైతే R. Rama Devi 2577
383 మదికి విందుభోజనం R. Rama Devi 2014
382 అబద్దాలకోరునని ఒప్పుకుంటాను R. Rama Devi 2350
381 ఆత్మసాక్షిగా R. Rama Devi 2646
380 నిజం చెప్పవొయ్ R. Rama Devi 2571
379 అతనెక్కడో R. Rama Devi 2017
378 ప్రియ శత్రువు R. Rama Devi 1897
377 సిగ్గుపడని ప్రేమే R. Rama Devi 2058
376 తెర R. Rama Devi 2123
375 అనురాగపు మృదుత్వం R. Rama Devi 1437
374 పలకరించి చూడు R. Rama Devi 2149
373 ప్రేమనో ..పంతమో R. Rama Devi 1904
372 అతను మర్చిపోయాడు R. Rama Devi 2023
371 అతనెంత మృదువైనవాడో R. Rama Devi 2028
370 యుద్ధం వచ్చి వెళ్లినట్టుంది... R. Rama Devi 1435
369 అతనే కదా!! R. Rama Devi 2029
368 తడియారిన నా కన్నుల సాక్షిగా. R. Rama Devi 1526
367 నీదాన్నే కదా R. Rama Devi 1491
366 White wine R. Rama Devi 2045
365 తనకెప్పుడూ అపరిచితురాలినే.... R. Rama Devi 2051
364 నా అతనే కదా R. Rama Devi 2049
363 ఓయ్... అన్ని నీవే R. Rama Devi 1946
362 ఎదురు రారాదు.. ..please R. Rama Devi 2057
361 మనసున నల్లని మేఘం ఎక్కడిదో R. Rama Devi 1909
360 ప్రేమ తత్వపు-మానస సరోవరం R. Rama Devi 1920
359 కాఫీ కోసం R. Rama Devi 2038
358 జ్ఞాపకాలు దోసిట నింపుతా R. Rama Devi 1681
357 మహా మనుషులు R. Rama Devi 1915
356 యు - టర్న్ R. Rama Devi 143
355 అతనితో దాగుడుమూతలు R. Rama Devi 1364
354 నా మనసుకు జ్వరం వచ్చింది R. Rama Devi 134
353 అన్ని సిద్ధం చేయబడ్డాయి .. R. Rama Devi 1806
352 ఎందుకోయ్ రాక్షసి R. Rama Devi 2039
351 బెంగ దుప్పటి కప్పుకుంటున్న R. Rama Devi 1702
350 నేను లేనే .. నీ ప్రక్కన R. Rama Devi 1732
349 నగిషీ చెక్కిన మనుషులు R. Rama Devi 2156
348 తథాగతుని నీడగా R. Rama Devi 1631
347 అతని కోసమే R. Rama Devi 2047
346 వేకువ పాట ఒకటి R. Rama Devi 1379
345 వేదన అడుగులో R. Rama Devi 1512
344 ఎంత బాగుందో.... R. Rama Devi 1943
343 అప్పుడప్పుడు .నాలో నేను R. Rama Devi 1339
342 భిన్నమైన ప్రేమ.. R. Rama Devi 1354
341 నా పెంకిమనసు అపురూపమేనోయి .. R. Rama Devi 1944
340 వెనుదిరిగి ఎన్నిసార్లు చూశానో R. Rama Devi 2169
339 సంద్రంలోని ఉప్పెనలా R. Rama Devi 2066
338 ఒక్క నిమిషం .. ఎలా లెక్కించాలి R. Rama Devi 1406
337 నీ అనుమతి కోరలేదు R. Rama Devi 1732
336 తప్పిపోయిన మాటలు R. Rama Devi 1345
335 సమయాను సమయాలు అనుకూలించని వేళ R. Rama Devi 1939
334 నాలాంటి మరొకరు R. Rama Devi 1302
333 శీతల చలిగాలులు R. Rama Devi 1525
332 మాటలు నేర్చాడు కొత్తగా.... R. Rama Devi 1531
331 ఓయ్.. ఏమంటావ్ R. Rama Devi 1281
330 నా నువ్వే కదూ R. Rama Devi 1315
329 వానవోలె వస్తాడు.. R. Rama Devi 1312
328 మకరందపు అక్షరాలు R. Rama Devi 1873
327 నాకు నేనుగా నా నుండి నేను విడిపోయి R. Rama Devi 1112
326 వేకువజామున కలలో R. Rama Devi 1622
325 పడవ సరంగు R. Rama Devi 1310
324 ఉదయరాగం R. Rama Devi 1330
323 గడ్డకట్టిన నది R. Rama Devi 1325
322 మది సరికొత్త భాష్యం R. Rama Devi 1650
321 ఎంత గడుసుదో నామది R. Rama Devi 1879
320 నాతో ఓ పరిచయ స్వరం R. Rama Devi 1572
319 సమయమే రారాజు R. Rama Devi 1340
318 కడలి అంచున నా సామ్రాజ్యం R. Rama Devi 1345
317 కాఫీ. R. Rama Devi 1335
316 ఓయ్ ..నేను గుర్తున్నానా R. Rama Devi 1548
315 అత్తెసరు మార్కుల పిల్ల R. Rama Devi 1879
314 మీ ఊరు వెళ్ళిపోరాదు... R. Rama Devi 1401
313 ఓ కథ R. Rama Devi 1345
312 మౌనానికి అర్థం వెతకాలని లేదు R. Rama Devi 1875
311 వేకువ నక్షత్రపు సాక్షిగా R. Rama Devi 1563
310 సప్తమండలము సాక్షిగా R. Rama Devi 1386
309 Thank you... R. Rama Devi 1404
308 నా ఎదురుగా నిలిచి R. Rama Devi 1683
307 సందేశం పంపాడు.. R. Rama Devi 2032
306 ఒక్కసారి పరికించి చూడు....... R. Rama Devi 2219
305 నీతో మాట్లాడాలని ఉందని... R. Rama Devi 1580
304 ప్రేమ చాడీల చిట్టా R. Rama Devi 1341
303 Full stop R. Rama Devi 1356
302 ఎంత బాగుంటుందో.... R. Rama Devi 1365
301 పిలిస్తే పలకవేంటి R. Rama Devi 1373
300 మాట్లాడాలని.........❤️ R. Rama Devi 1603
299 రెక్కలు వచ్చిన సలహా R. Rama Devi 1367
298 అప్పుడప్పుడు - అలా -2 R. Rama Devi 266
297 సముద్రపు ఉప్పెనలా R. Rama Devi 1365
296 నీ జ్ఞాపకపు రంగుల సీతాకోకచిలుకలే R. Rama Devi 2254
295 రాతిరి చుక్కలు గుసగుసలాడే వేళ R. Rama Devi 1897
294 మోహపుగీతాలు ఆలపించబడుతూనే ఉంటాయి.. R. Rama Devi 2245
293 కొత్త దుప్పటి.. R. Rama Devi 2260
292 నీకు తెలుసు కదోయ్... కథలోని సత్యం... R. Rama Devi 2275
291 నాలోని మృదుత్వపు పదాలను ఎవరో దొంగిలించారని... R. Rama Devi 2171
290 నీ చెంత చిక్కుకున్నామేమో R. Rama Devi 2053
289 గడిచిన కాలం ఎంత సున్నితమైనదో R. Rama Devi 1948
288 చెరగని గీత.... R. Rama Devi 1401
287 దోసెడు ప్రేమ - అమ్మకానికి R. Rama Devi 1494
286 మనసు నమ్మింది మనసారా R. Rama Devi 1619
285 చిక్కుముడిగా బిగుసుకునే మనిషి R. Rama Devi 1604
284 నా చేతిన నిలచిన పచ్చబొట్టు సాక్షిగా.... R. Rama Devi 1928
283 తన రాగాల పాట తనదే R. Rama Devi 2054
282 ఎప్పటికోయ్.. నీ రూపం మదినుండి విడివడేది R. Rama Devi 1451
281 సముద్రపు లోలోతుల్లో R. Rama Devi 1381
280 నిశ్శబ్దంగా R. Rama Devi 2255
279 అగ్నిపరీక్షే నోయ్ R. Rama Devi 1379
278 అపుడపుడు.... అలా R. Rama Devi 1597
277 ఓ......సారి R. Rama Devi 1409
276 జస్ట్ ఫర్ యు R. Rama Devi 1432
275 గుర్తొచ్చావని R. Rama Devi 2139
274 యాది మర్సిన.... R. Rama Devi 1386
273 ఓ కవిత... R. Rama Devi 1430
272 మేలి ముసుగు R. Rama Devi 394
271 తప్పిపోయిన నా కల R. Rama Devi 1455
270 అసంపూర్ణ వాక్యాలే.... R. Rama Devi 1738
269 అతను కొత్తగా కనిపిస్తున్నాడు. R. Rama Devi 1950
268 ఆకాశమంత ప్రేమించడానికి ఆనవాళ్లు ఎందుకోయ్ R. Rama Devi 2051
267 ఊ కొట్టు ..చాలు R. Rama Devi 1467
266 డైరీ R. Rama Devi 1936
265 వెన్నెల దుప్పటి R. Rama Devi 1834
264 ఏక మొత్తంగా నేను విడిపోతూనే ఉన్నా R. Rama Devi 1939
263 మురిపపు పాట R. Rama Devi 1426
262 నీవు నాకు ఎంత దూరం..... R. Rama Devi 1827
261 చెదరని రంగు R. Rama Devi 1500
260 తప్పిపోయిన కలను పరిచయం చేస్తున్నా R. Rama Devi 1765
259 నా మోహపు సోయగం R. Rama Devi 1472
258 మోహపు వరదలో కాగితం పడవ R. Rama Devi 1454
257 నా నిదురలోని మెలకువే కదా.. R. Rama Devi 1452
256 మోహపు రంగుల నక్షత్రం R. Rama Devi 1556
255 మంచిదాన్ని కదా!! R. Rama Devi 2210
254 ఓ ఫిల్టర్ కాఫీ కథ R. Rama Devi 2327
253 గోల్డ్ మెడల్ నాదేనోయ్!! R. Rama Devi 2070
252 సమవుజ్జీలమే కదా!! R. Rama Devi 2172
251 దేవుళ్ళ సమతూకం R. Rama Devi 2298
250 నీ జ్ఞాపకాలు సాక్షిగా R. Rama Devi 1969
249 అసంపూర్తి కథ R. Rama Devi 1750
248 నాది కానీ వర్ణచిత్రం R. Rama Devi 1969
247 లెక్క తేలని సముద్రం R. Rama Devi 1953
246 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1969
245 కాస్త వెతికి పెట్టరూ!! please.......!! R. Rama Devi 2281
244 జ్ఞాపకాల గంప R. Rama Devi 2068
243 వేకువఝాము నక్షత్రం R. Rama Devi 1954
242 అతను-ఆమె-ఓ సమావేశం R. Rama Devi 2189
241 మనసు రేఖలు R. Rama Devi 2063
240 ఆరని జ్వాల-ప్రేమ R. Rama Devi 1756
239 రాజరికపు మౌని R. Rama Devi 1957
238 అంతుచిక్కని రంగు R. Rama Devi 2068
237 అర్థం కాని ప్రశ్న R. Rama Devi 2071
236 మోహపు గీతాలు R. Rama Devi 2193
235 దాచిన నెమలీక R. Rama Devi 2198
234 తిరుగులేని రాజముద్ర R. Rama Devi 2081
233 తొమ్మిది రంగుల వర్ణచిత్రం. R. Rama Devi 2302
232 మొదటి సారి చూసినప్పుడు R. Rama Devi 1969
231 నిదుర లేని రేయి R. Rama Devi 2067
230 నెమలీక..... R. Rama Devi 2097
229 చెదిరిన ఆకాశం R. Rama Devi 2083
228 నేల రాలిన రంగులు R. Rama Devi 2082
227 తేనేటివిందు R. Rama Devi 1871
226 మదిరాగాలు R. Rama Devi 2811
225 ఓ నిజం - జ్ఞాపకంగా R. Rama Devi 2188
224 సడిచేయని వర్షం R. Rama Devi 2208
223 అక్షరం అక్షరంగా R. Rama Devi 1623
222 రాజసపు కలనవ్వాలని .. R. Rama Devi 2209
221 మనసైన మాటలు R. Rama Devi 1940
220 ఓ నిశ్శబ్ద సాగరం.. R. Rama Devi 1619
219 ఆమె ఒక అద్దం R. Rama Devi 1540
218 వదిలివెళ్ళిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2194
217 రాలిన నక్షత్రం.. R. Rama Devi 2225
216 నాదైన బాటలో అతను R. Rama Devi 1608
215 వీడిన నీడలు R. Rama Devi 2203
214 మల్లెలు-అతని కోసం R. Rama Devi 2310
213 నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1652
212 వేకువఝాము కలలా R. Rama Devi 1542
211 కలంకారీ రంగులు R. Rama Devi 2208
210 రాలిన నెమలీక R. Rama Devi 2090
209 అద్దంలోని బొమ్మ R. Rama Devi 2215
208 కలలోకి ఆహ్వానం R. Rama Devi 2102
207 ఓ వర్ణ చిత్రం R. Rama Devi 2210
206 నీకు తెలిసిన నేను R. Rama Devi 1998
205 వెతికులాట R. Rama Devi 1558
204 అంతుచిక్కని మాట R. Rama Devi 1510
203 కలల మాటలు R. Rama Devi 2202
202 జ్ఞాపకాల బందీనై R. Rama Devi 2323
201 మౌన వీణ R. Rama Devi 1871
200 నత్తగుల్ల R. Rama Devi 1983
199 ఓదార్పు పలకనెందుకో R. Rama Devi 2256
198 నగిషీ చెక్కిన కిటికీ R. Rama Devi 2211
197 నాలాంటి ఒకరు R. Rama Devi 1766
196 బుద్ధుడి మౌనం R. Rama Devi 2228
195 నెలవంక R. Rama Devi 1619
194 మోక్షగామి R. Rama Devi 2389
193 మిత్రమా... ఒకసారి చూడు R. Rama Devi 2134
192 ఎర్రబడిన జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2505
191 నా నీడ R. Rama Devi 1991
190 ఓ అర్ధరాత్రి R. Rama Devi 1995
189 కదిలే మేఘం R. Rama Devi 1884
188 ఆఖరి కెరటం R. Rama Devi 2211
187 రాలిన పారిజాతం R. Rama Devi 2015
186 బహుమతి R. Rama Devi 2224
185 సిగ్గరి R. Rama Devi 2242
184 జాబితా R. Rama Devi 1644
183 దాగుడు మూతలు - ఓ లేఖ R. Rama Devi 2443
182 ఒక నువ్వు..వేరొక నేనులా R. Rama Devi 1576
181 కథ లోని మిణుగురు R. Rama Devi 1715
180 వచ్చి పోరాదా! R. Rama Devi 2037
179 నా మౌనానికి R. Rama Devi 1457
178 యాది మరిచిన R. Rama Devi 1772
177 తగువేల నీతో R. Rama Devi 2090
176 పాల నురుగు R. Rama Devi 2195
175 సెలయేరు R. Rama Devi 1514
174 ఇష్టసఖుడు R. Rama Devi 2145
173 ఆశల సామ్రాజ్యానికి మహారాణి R. Rama Devi 1883
172 నువ్వు రాకుంటే R. Rama Devi 2310
171 మోహపు ప్రేమే R. Rama Devi 1520
170 ఎవరితను .. ఎవరివాడు R. Rama Devi 2130
169 నగరపు మెరుపు R. Rama Devi 2026
168 వెర్రి ఆశ R. Rama Devi 1483
167 ఎర్ర పూల చెట్టు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 3532
166 ప్రేమ పంపకం R. Rama Devi 1927
165 రహస్య అంతరంగం R. Rama Devi 1673
164 నీకు నాకు మధ్య R. Rama Devi 1573
163 ఓ నిశ్శబ్దం R. Rama Devi 2211
162 బందీ అయిన ప్రేమ R. Rama Devi 2013
161 ఇటు వచ్చావేం R. Rama Devi 2099
160 నాణేనికి ఒకేవైపు R. Rama Devi 1566
159 ప్రేమకు తూకం R. Rama Devi 2229
158 ఏమోయ్ ఓ మాట R. Rama Devi 2227
157 నీలి సంద్రం సిరా R. Rama Devi 1547
156 నేను-రెండో సగం R. Rama Devi 2135
155 అతని చిరుసవ్వడి (వాడు.. నా వాడు) R. Rama Devi 2120
154 నీలోని నేను R. Rama Devi 1812
153 రంగుల పసితనం R. Rama Devi 1655
152 ఓయ్ ఆలగకు R. Rama Devi 2021
151 మౌనం మాట్లాడుతుంది R. Rama Devi 1591
150 జ్ఞాపకం ....నీ జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1492
149 ఏమోయ్ ... ఓ మాట R. Rama Devi 2304
148 నీ ప్రేమ (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2131
147 నీ స్పృహ .. R. Rama Devi 1485
146 ఓ సాయం సంధ్య R. Rama Devi 2170
145 తెల్లకాగితం R. Rama Devi 2907
144 గిజిగాడు గూడు R. Rama Devi 1725
143 ప్రేమ సంకెళ్ళు (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2283
142 జ్ఞాపకాల రంగు R. Rama Devi 1663
141 నా లోని నీవు ( మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1969
140 అతను (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 1688
139 నాలోని - నీవు (చిన్న కవితలు ) R. Rama Devi 2271
138 అర్థం కాని మనిషి.... R. Rama Devi 2164
137 అరువుకు దొరకని చిరునవ్వు R. Rama Devi 1786
136 జీవిత చదరంగం R. Rama Devi 1833
135 ఓ జ్ఞాపకం-పరిచయం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 2451
134 ఒంటరైన వేళ R. Rama Devi 2385
133 నేను-ప్రేమ-జీవితం (మినీ కవితలు) R. Rama Devi 3086
132 రహస్య నిధి R. Rama Devi 1679
131 మినీ కవితలు -- ముగ్ధత్వం R. Rama Devi 2290
130 రాజుగారికి ఏడుగురు కొడుకులు R. Rama Devi 1975
129 కవితగా మారాలంటే R. Rama Devi 1716
128 ఒక శిల్పి R. Rama Devi 1845
127 మినీ కవితలు ( అతను- ప్రేమ) R. Rama Devi 2327
126 నాలో నువ్వు R. Rama Devi 2014
125 మర మనిషి R. Rama Devi 1539
124 ఉలి శబ్దం R. Rama Devi 1730
123 వేకువఝాము ఏం చేస్తుంది R. Rama Devi 1627
122 ఎందరివో ఇలానే R. Rama Devi 1593
121 అనగనగా ఒక కథ R. Rama Devi 1376
120 నీవైనప్పుడు R. Rama Devi 1512
119 నీ ప్రేమ R. Rama Devi 1808
118 బొమ్మ .. బొరుసు నీవే R. Rama Devi 1697
117 జీవితపు బంధాలు R. Rama Devi 2289
116 అదృష్టం అంటే R. Rama Devi 1626
115 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1403
114 ఎరుపెక్కిన ఓ మాట R. Rama Devi 1381
113 కలత చెందిన కలలు R. Rama Devi 1591
112 రేపటి నిన్ను సృష్టిస్తున్నా R. Rama Devi 1718
111 రతనాల జ్ఞాపకాలు R. Rama Devi 1531
110 అనుకోని అతిథి R. Rama Devi 1943
109 దరిచేరని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1522
108 నీ లాటి జ్ఞాపకం R. Rama Devi 2057
107 మదిలో మెదిలి..ఊహల్లో మెరిసి R. Rama Devi 1837
106 మనిషి మంచోడు ఎలా అవుతాడు R. Rama Devi 1629
105 మాను - మనిషి R. Rama Devi 2025
104 మాట - మనసు R. Rama Devi 1489
103 చేదు జ్ఞాపకాల ఆపేక్ష R. Rama Devi 1706
102 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 1528
101 చేదు జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1612
100 మొండిఘటం.. R. Rama Devi 1399
99 నా చెలికాడు R. Rama Devi 2419
98 పారిజాతం R. Rama Devi 2401
97 వీధి బడి R. Rama Devi 1874
96 మరపురాని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 1682
95 ఉద్యోగస్థురాలు.....? R. Rama Devi 2356
94 వెలిసిన మేడ ... R. Rama Devi 2241
93 ప్రేమ తక్కెడ R. Rama Devi 2448
92 అర్ధఆకలి చిరునవ్వు R. Rama Devi 2640
91 వలసల బ్రతుకులు VT Rajagopalan 1143
90 జీవితం............. R. Rama Devi 2907
89 అతను....... R. Rama Devi 2149
88 నువ్వు-నేను....జీవితం R. Rama Devi 2332
87 తడిలేని జ్ఞాపకం R. Rama Devi 3219
86 కల కాదు కల కాదు కాళీ Anjan Vankam 3519
85 జీవన సాగరం .... Naren 3812
84 నాలోని నువ్వు.... Naren 3608
83 గడసరి పిల్ల... R. Rama Devi 3222
82 కవ్వించకే నన్నిక .... R. Rama Devi 2936
81 జ్ఞాపకం..ఓ నేస్తం R. Rama Devi 3545
80 స్ట్రే బర్డ్స్..రవీంద్రనాధ్ టాగోర్ ..1 R. Rama Devi 3282
79 మౌనం చాలదా.. Naren 2608
78 నిజమంటే,...నువ్వంటే,.. Naren 2907
77 మనసు Navamallika 2479
76 ఆశ Navamallika 2542
75 ఓలమ్మ మా 'అమ్మ'... Anjan Vankam 2667
74 స్పందన Kavitalu ,kathalu 2606
73 జ్ఞాపకాల కోసం.... Naren 2813
72 ఒక ప్రేమ కధ... Naren 3066
71 చాలా సేపైంది.. Lakshminaresh 2739
70 రాలిపడిన జ్ఞాపకాలు.. R. Rama Devi 3687
69 బహుశా... R. Rama Devi 2904
68 మౌనానికి ఆవలివైపు... R. Rama Devi 2592
67 హైకూలు... R. Rama Devi 2716
66 నీ మెప్పు కోసం... Naren 2711
65 నా జ్ఞాపకాలు... Naren 2721
64 నే కలగన్నాను! Lakshminaresh 2493
63 నీతో నా పయనం... Pavan kumar 3429
62 ప్రేమను చెప్పాలి.. Naren 2570
61 నా కలల ప్రేయసి.....! Pavan kumar 2638
60 బహుమతి... Naren 2750
59 నిను చేరాలని... Naren 2743
58 ఘల్లనుచు తిరిగేవు ఓ మాధవా... Anjan Vankam 2894
57 తీపి గాయం.. Naren 2782
56 నీ తలపు దూరమయితే... Naren 3080
55 మన బంధం కలకాలం... Anjan Vankam 2894
54 ప్రకృతి వయ్యారాలు... Anjan Vankam 3289
53 మనసు సవ్వడి R. Rama Devi 2724
52 మా ప్రేమ కావ్యం.. Naren 3173
51 అలా మరణించినా... Naren 3050
50 నా నెచ్చెలి మేని అపురూపం... Naren 3232
49 నిజ జీవితంలో మనము మన పాత్ర Lakshminaresh 2617
48 నిడురలెండి నిడురలెండి Sampathkumar 2686
47 మినీ కవితలు... Usha Naidu 2828
46 మనసు Sampathkumar 3120
45 నా ప్రేమను పదాలుగా మారుస్తూ.. Naren 2619
44 ఎంత ఆపినా నీ ఊహే... Naren 2940
43 శిలలాంటి ఒక హృదయాన్ని ప్రేమిస్తాం... Naren 3730
42 బాటసారి స్నేహం... Pavan kumar 3389
41 ఆకాశంలోని హరివిల్లు R. Rama Devi 3359
40 ఏం అనను - ఏం చేయను R. Rama Devi 3291
39 ఇంకా నడుస్తున్నా... Geetha 3235
38 ఆకాశం ఎత్తు ఎగిరే నా మనసు... Geetha 3272
37 నా నువ్వు కావాలి Geetha 3390
36 నేను ఒంటరిని కాదు Geetha 3446
35 నీ ప్రియవల్లభుడిని....నిశాంత్ R. Rama Devi 2763
34 ఇలా నువ్వుండిపోవా...! R. Rama Devi 3201
33 మదిలోని రాగం R. Rama Devi 2824
32 చేతికందని చందమామ R. Rama Devi 2775
31 రాజుగారు - దోమగారు 'చందమామ'లోని కవిత (1947 edition) R. Rama Devi 2900
30 ప్రేమ Lakshminaresh 3616
29 ఆ మధుర క్షణాలు... Geetha 3451
28 వొయ్యాలో వొయ్యిలాల...నావేగా... Anjan Vankam 3326
27 నిశ్శబ్ద గోదావరి R. Rama Devi 3431
26 నీ చిరునవ్వు కోసం R. Rama Devi 3443
25 ప్రతి జన్మ Geetha 3468
24 ప్రేమ Swathi 3644
23 భూమాతనోయి..చిరునవ్వుల సిరిమల్లెలు నింపవోయి.. R. Rama Devi 3175
22 కన్నీటి తడి ఆరలేదు..ఎదురు చూపు ఆగలేదు.. Lakshminaresh 2740
21 ఇచ్చాను ప్రేమ లేఖ... Anjan Vankam 4013
20 సంగీతం... Anjan Vankam 3526
19 ఓ చెలి..నా దరి చేరరావా.. R. Rama Devi 2903
18 మదిలోని కవిత R. Rama Devi 2970
17 జానకి..రాముడు.. R. Rama Devi 3117
16 ఓ ప్రియ... Pavan kumar 3371
15 ఎట్టాగే పిల్ల నీతో... R. Rama Devi 3165
14 అష్టపది R. Rama Devi 3202
13 నీవే నా రాణివే... R. Rama Devi 2930
12 నా స్నేహం....!!! Pavan kumar 3266
11 ఓ కల... Pavan kumar 3473
10 అందాల చిన్నది ..... R. Rama Devi 4240
9 చిన్నారి బొమ్మ R. Rama Devi 2775
8 ఉషోదయం ...... R. Rama Devi 2965
7 నీలాగానే ........ R. Rama Devi 3144
6 అనుబంధం R. Rama Devi 2766
5 నీ కోసం R. Rama Devi 2724
4 నేస్తం.... R. Rama Devi 2753
3 చిన్నదాని కోరిక R. Rama Devi 2765
2 నువ్వు-నేను R. Rama Devi 2711
1 నీవు నాలో R. Rama Devi 2748