బహుమతి...

నింగిలోని తారల్లో ఒకటి నేలను జారింది,
హరివిల్లు తనలోని అందాన్ని దానికి రంగులుగా అద్దింది,
అబ్బురపడి కోయిల దానికి గాత్రం ఇచ్చింది,
పవిత్రఝరులు తన కురులుగా మారాయి,
మెరుపులోని తళుకులు తన కనులయ్యాయి,
దేవతలంతా దానికి ప్రాణం పోశారు,
తారలన్నీ తమ చిరకాల నేస్తాన్ని చూసుకుంటూ మురిసిపోతాయి,...
...
దేవుడు ప్రకృతికి నిన్ను బహుమతిగా పంపిస్తే,
నీ మనసు గెలవడానికి ప్రకృతి నన్ను సృష్టించింది...

-నరేన్

Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!