నా కలల ప్రేయసి.....!

నా కలల  ప్రేయసి.....

కను రెప్పల చాటున దాగున్నావు...  కల కరిగేంత వరకు...!
వయ్యారాలు వలకపోస్తున్నావు... ఊహలో ఉన్నంత వరకు...!
మనసుని దోచేస్తున్నావు.. మదిలో అలజడి కలిగే వరకు...!
క్షణం ఆయినా సేదతీరనీయవు... సూరీడు నిద్ర లేపెంత వరకు...!


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!