మేలి ముసుగు

మేలి ముసుగు వేసుకొని ఎదురయ్యింది ఓ జీవితం
నేను నీకు ఏమి అవుతాను అంది వినిపించి వినిపించినట్టు

అరక్షణంలో తనని గట్టిగా కౌగిలించుకొని
నువ్వు నా ప్రాణం అన్నాను ..

తను నా వైపు పసిపాపలా మరింత ఒదిగిపోతూ ...
నేను నీకు అందించిందంతా అమృతాలేనా అంది

ఎన్నని చెప్పను ...
నన్ను వెతుక్కునే మనుషులు.. నీవు ఇచ్చిన బహుమతి
నీవు ఇచ్చిన చేదు గురుతులు...నేను నేర్చుకున్న జీవిత పాఠాలు
కర్కసత్వం తెచ్చుకున్న ప్రతిసారి సున్నితత్వపు లేపనం అందించావు
పడి లేచిన ప్రతిసారి నాతో నువ్వు ఉన్నావు..

జీవించాలన్న ఆశ
నీవు నాతో ఉన్నావన్న భావం...
అచ్చంగా నీవై... నీలో నేనై
ఓ అమృత కవిత అవుతుంది..

ఎప్పుడు చెప్పే మాట ఇప్పుడు చెప్తున్నా
నేను... కవిత... జీవితం
వేరు వేరు కాదు అన్ని ఒకటే...
నేను.... నువ్వు... నీలో నేను


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!