ఇంకా నడుస్తున్నా...

అంత దూరం నడిస్తే...

గతం గుర్తొస్తే...

తిరిగి వెనక చుస్తే...

ఎన్ని సంగతులు, ఎన్ని ఊహలు...

ముందు చుస్తే...

ఇంకా చాలా దూరం నడవాలి..

జీవితంలో ఎన్నో గెలవాలి..

ఆ ఆనందం పొందాలి...

ఈ కవితలు...ఎప్పుడు రాయాలి...

Note : Below is the original message posted by the author

Antha dooram nadisthe...
Gatham gurthosthe...
Thirigi venaka choosthe...
Yenni sanghatanalu....Yenni oohalu...
Mundu choosthe...
Inka chaala dooram nadavali..
Jeevitham lo yenno gelavali..
Aa anandam pondali...
Ee kavithalu...yeppudu raayaali....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!