నిశ్శబ్దంగా

చుట్ట చుట్టుకున్న పాము ఒకటి
విషాన్ని తనలో దాచుకుంది నిశ్శబ్దంగా

దారిన పోయే మనిషి ఒకడు
విషాన్ని లాక్కొని పాముని వదిలేశాడు నిశ్శబ్దంగా

అప్పటినుండి  ......
మనిషి నుంచి మనిషికి
విషం బట్వాడా అవుతూనే ఉంది ..
మరింత నిశ్శబ్దంగా.........


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!