మీ మనసులోని జ్ఞాపకాలు,మధురమైన ఊహలు,యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పలుకులు, వేణు భగవాన్ హృదయ స్పందనా, జీవిత సత్యాలని చెప్పే ఓషో (osho ), మల్లాది చెప్పే మధురిమలు, అందరిని అలరించే మీలోని ఆలోచనలు అందరికీ అందించాలన్న తలపే.. ఎడిటర్..మీ beditor.. ఈ చిన్న వారధి మీ కోసం...మీ ముందుకు...మీ మాటల గారడి, మనసులోని గమ్మత్తులు, మధురమైన మధురిమలు మాతో పంచుకొమ్మని...మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.

Latest Articles

కాఫీ విత్ ..ఆర్ .రమాదేవి.185 - ఎ.రజాహుస్సేన్

*కాఫీ విత్ ..రమాదేవి.185 *ఆమె రంగుల జ్ఞాపకాల్లో బందీయైన రామచిలుక.!! రమాదేవి గారు ప్రేమ కవితల్ని బాగా రాస్తారు.ప్రేమకవిత్వ మంటే చులకనగా చూసే వాళ్ళకు రమాదేవి కవిత్వమే సమాధానం.ఓ సున్నితమైన భావాన్ని అంతేసున్నితంగా చెప్పి మెప్పించడం అంత...

రంగురంగుల ఆకాశం నువ్వే

నా కిటికీ గుండా చూసే రంగురంగుల ఆకాశం నువ్వే కదా.... నీవు రాల్చే వానచినుకులు ఒడిసిపట్ట వంక నయ్యానందుకే... నీ చిరుసవ్వడి కోసం రాలిన పారిజాతాలై నీకోసం వేచి ఉన్నా.... నీవు నడిచే రహదారిపై సన్నజాజి మల్లెనై నీ కనుచూపుమేర అల్లుకున్నా.. అయినా నువ్వు...

Latest Stories

దేవుడొచ్చాడు.....

సాయంత్రంవేళ పాప ఇసుకలో గుడి కట్టి ఆడుకుంటుంది.. ఆటలు అయ్యాక తలంతా ఇసుక పోసుకొని లోపలికి వచ్చిన పాపను చూసి అయ్యయ్యో! ఏంటి ఇదంతా.. అని అనగానే.... దేవుడమ్మా! అని టకీమని జవాబిచ్చింది అది విని అర్థంకాక తెల్లమొహం వేసుకొని.. ఎలా అన్నాను కాస్త...