మీ మనసులోని జ్ఞాపకాలు,మధురమైన ఊహలు,యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పలుకులు, వేణు భగవాన్ హృదయ స్పందనా, జీవిత సత్యాలని చెప్పే ఓషో (osho ), మల్లాది చెప్పే మధురిమలు, అందరిని అలరించే మీలోని ఆలోచనలు అందరికీ అందించాలన్న తలపే.. ఎడిటర్..మీ beditor.. ఈ చిన్న వారధి మీ కోసం...మీ ముందుకు...మీ మాటల గారడి, మనసులోని గమ్మత్తులు, మధురమైన మధురిమలు మాతో పంచుకొమ్మని...మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.

Latest Articles

"కాఫీ విత్ ..ఆర్.రమాదేవి.311 - రజాహుస్సేన్

"కాఫీ విత్ ..ఆర్.రమాదేవి.311 *ఓ ప్రేమ పూర్వక తీయని అనుభూతితో అతడితో 'మాట్లాడాలని వుంది '.!! *ఆమె పై అతడు ఏ 'రంగు' చల్లి వెళ్ళాడో? *అతడ్ని కలుపుకొని ఆమె అనంత మైందా? *తన్ను తాను ప్రేమిస్తుందో? లేక తనలోని అతడ్ని పెనవేస్తోందో "? అన్న తడబాటు...

నీ కోసం ఓ లేఖ

నీకోసం ఒక లేఖ రాయాలని అనుకున్న సమయాన....... పగలు తలవంచి రాత్రి ముసుగు వేసుకొని ఎదురొస్తుంది.... దారులన్నీ ఒక్కసారిగా మూసుకుపోతాయి... కంటికి కనిపించని రహదారులు మనసుతో చూడాలి కాబోలు.. ఎక్కడో ఒకచోట మనసుకు బుద్ధికి పొందన కుదరదు... మనసు నాది...

Latest Stories

దేవుడొచ్చాడు.....

సాయంత్రంవేళ పాప ఇసుకలో గుడి కట్టి ఆడుకుంటుంది.. ఆటలు అయ్యాక తలంతా ఇసుక పోసుకొని లోపలికి వచ్చిన పాపను చూసి అయ్యయ్యో! ఏంటి ఇదంతా.. అని అనగానే.... దేవుడమ్మా! అని టకీమని జవాబిచ్చింది అది విని అర్థంకాక తెల్లమొహం వేసుకొని.. ఎలా అన్నాను కాస్త...