మీ మనసులోని జ్ఞాపకాలు,మధురమైన ఊహలు,యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పలుకులు, వేణు భగవాన్ హృదయ స్పందనా, జీవిత సత్యాలని చెప్పే ఓషో (osho ), మల్లాది చెప్పే మధురిమలు, అందరిని అలరించే మీలోని ఆలోచనలు అందరికీ అందించాలన్న తలపే.. ఎడిటర్..మీ beditor.. ఈ చిన్న వారధి మీ కోసం...మీ ముందుకు...మీ మాటల గారడి, మనసులోని గమ్మత్తులు, మధురమైన మధురిమలు మాతో పంచుకొమ్మని...మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.

Latest Articles

మది ఊసులు

పొద్దున్నే వంట గదిలోకి వెళ్తానో లేదో.. స్వచ్ఛంగా పాలు కనిపించేసరికి ముందుగా దాన్ని పొయ్యి మీద పెట్టేద్దాం అనిపిస్తుంది.. దాని వంక చూస్తూ అడుగుతాను వేచి ఉంటావు కదా నేను వచ్చేవరకు అని.. అది నన్ను మౌనంగా అలానే చూస్తూ  అప్పుడప్పుడు నన్ను కూడా...

జీవితం ....స్వేచ్చా విహంగం

జీవితం ....స్వేచ్చా విహంగం జీవితం చాలా వడివడిగా  పరుగులు తీస్తుంది.. నీవు ఆనందంగా ఉన్నావా, నిస్పృహతో నిట్టూరుస్తున్నావా అన్న దానితో పనిలేదు.... జీవితానికి సెలయేరులా పరిగెడుతూ, చూసేవారిని ఆకట్టుకుంటూ, అసూయతో రగిలేవారిని తన పరుగుతో ఓడిస్తూ,...

Latest Stories

దేవుడొచ్చాడు.....

సాయంత్రంవేళ పాప ఇసుకలో గుడి కట్టి ఆడుకుంటుంది.. ఆటలు అయ్యాక తలంతా ఇసుక పోసుకొని లోపలికి వచ్చిన పాపను చూసి అయ్యయ్యో! ఏంటి ఇదంతా.. అని అనగానే.... దేవుడమ్మా! అని టకీమని జవాబిచ్చింది అది విని అర్థంకాక తెల్లమొహం వేసుకొని.. ఎలా అన్నాను కాస్త...