మీ మనసులోని జ్ఞాపకాలు,మధురమైన ఊహలు,యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పలుకులు, వేణు భగవాన్ హృదయ స్పందనా, జీవిత సత్యాలని చెప్పే ఓషో (osho ), మల్లాది చెప్పే మధురిమలు, అందరిని అలరించే మీలోని ఆలోచనలు అందరికీ అందించాలన్న తలపే.. ఎడిటర్..మీ beditor.. ఈ చిన్న వారధి మీ కోసం...మీ ముందుకు...మీ మాటల గారడి, మనసులోని గమ్మత్తులు, మధురమైన మధురిమలు మాతో పంచుకొమ్మని...మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.

Latest Articles

బర్త్ డే అలర్ట్..

అర్ధరాత్రి దాటింది ఫోన్లోంచి అలర్ట్ సౌండ్ ఆగకుండా మోగుతుంది... కళ్ళు విప్పార్చి చూసాను.. ఈ సంవత్సరం మొదలైనప్పటి నుంచి ఇలా చూసి డిలీట్ చేయాలని చేయి ముందుకు చాచి చేయకుండా వదిలేసినవి ఎన్నో లెక్కలు వేయడం మర్చిపోయాను... నా ఫోన్లో నాకు గుర్తు...

*కాఫీ విత్ రమాదేవి…420.

*కాఫీ విత్ రమాదేవి…420.   ప్రేయసీ ప్రియుల సంగమంలో కంటే ఎదురు చూపులోనే అసలు మజా వుంటుంది.అతడి  కోసం ఆమె…ఆమె కోసం అతడు..నిరీక్షిస్తుం టే ప్రతీ క్షణం ప్రేమపురుడు పోసుకుంటుంది.  కలిసిన క్షణాలకంటే ఎదురుచూపు చూసిన  క్షణాలే...

Latest Stories

దేవుడొచ్చాడు.....

సాయంత్రంవేళ పాప ఇసుకలో గుడి కట్టి ఆడుకుంటుంది.. ఆటలు అయ్యాక తలంతా ఇసుక పోసుకొని లోపలికి వచ్చిన పాపను చూసి అయ్యయ్యో! ఏంటి ఇదంతా.. అని అనగానే.... దేవుడమ్మా! అని టకీమని జవాబిచ్చింది అది విని అర్థంకాక తెల్లమొహం వేసుకొని.. ఎలా అన్నాను కాస్త...