మీ మనసులోని జ్ఞాపకాలు,మధురమైన ఊహలు,యండమూరి వీరేంద్రనాథ్ పలుకులు, వేణు భగవాన్ హృదయ స్పందనా, జీవిత సత్యాలని చెప్పే ఓషో (osho ), మల్లాది చెప్పే మధురిమలు, అందరిని అలరించే మీలోని ఆలోచనలు అందరికీ అందించాలన్న తలపే.. ఎడిటర్..మీ beditor.. ఈ చిన్న వారధి మీ కోసం...మీ ముందుకు...మీ మాటల గారడి, మనసులోని గమ్మత్తులు, మధురమైన మధురిమలు మాతో పంచుకొమ్మని...మా హృదయపూర్వక ఆహ్వానం.

Latest Articles

ఏమోయ్..... ఓ మాట ( ఓ లేఖ)

ఏమోయ్.....  ఓ మాట మా ఊరి ఈత చెరువు గట్టు  కింద రాలే పారిజాతాలను ఏరుకుంటూ నీ అడుగుల ఆనవాలు వెతుకుతున్నా... అవి చెరిగిపోకుండా నా అడుగులు కలుపుడామని... ఎక్కడ నువ్వు... ఎక్కడ మా ఊరు.. ఏమో నీ జ్ఞాపకాలు గాలివాటుకు ఇటు కొట్టుకొచ్చాయేమో.. జ్ఞాపకాలు...

నీకైనా తెలుసా... (ఓ లేఖ)

నీకైనా తెలుసా... నేను ఎక్కడో కురిసే వాన జల్లును ఒడిసి పట్టుకుంటున్నాను.. నా వైపుకు వానజల్లుల రహదారి ఎలా ఏర్పడిందో కానీ.. కొన్ని  గులాబీ మాటలు.. మరికొన్ని చిరునవ్వులు నా మది వరకు విసిరి వెళ్ళాడు అబ్బో . నా మనసు అతిథి మర్యాదలకు ఆమడ దూరం...

Latest Stories

దేవుడొచ్చాడు.....

సాయంత్రంవేళ పాప ఇసుకలో గుడి కట్టి ఆడుకుంటుంది.. ఆటలు అయ్యాక తలంతా ఇసుక పోసుకొని లోపలికి వచ్చిన పాపను చూసి అయ్యయ్యో! ఏంటి ఇదంతా.. అని అనగానే.... దేవుడమ్మా! అని టకీమని జవాబిచ్చింది అది విని అర్థంకాక తెల్లమొహం వేసుకొని.. ఎలా అన్నాను కాస్త...