నువ్వు రాకుంటే

నువ్వు రాకుంటే
ఏమవుతుంది

జ్ఞాపకాల రంగు వెలసిపోతుందా
ఊహల వయ్యారాలు ఆగిపోతాయా
ఆశల హరివిల్లు కూలిపోతుందా

అన్నీ అక్కడే ఉంటాయి
ఎప్పటిలానే ...
నువ్వు రావన్న నిజం లాగా

నీడలా వాటితోపాటు
పయనిస్తూనే ఉంది
క్షణం కూడా వదలకుండా

నా ఆశలా ..నీ మమతలా
ఎడతెగని వేయి పున్నముల
బంధంలా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!