ఎంత బాగుంటుందో

ఎంత బాగుంటుందో
పదే పదే
నువ్వంటే ఇష్టమని
మరీ మరి చెబుతుంటే...

ముచ్చటైన చందమామ దరిచేరినట్టు
విరజాజి పూలవర్షం కురిసినట్టు
సముద్రపు కన్య మా ఇంటికి వచ్చినట్టు
కథనో.. కలయో.. నిజమో తెలియనట్టు
నీపై ఇష్టం ఎంత బాగుంటుందో

ఏమని చెప్పేది...
నువ్వంటే ఇష్టం అని పలికినప్పుడు
కళ్ళల్లో కోటి కాంతులు
నక్షత్రాలై ఆకాశాన చేరుతుంటే
ఎంత బాగుంటుందో

ఎలా చెప్పేది
మగత నిదుర నను చేరి
మరవనివ్వని జ్ఞాపకాలు
వెచ్చని దుప్పటై అల్లుకుంటుంటే

మెల్లిగా .... అతి మెల్లిగా
నిశ్శబ్దానికి మాటలు నేర్పినట్టు
నువ్వంటే ఇష్టమంటే
ఎంత బాగుంటుందో ...

నన్ను నేను మరిచి
నీ సొంతమైనట్టు
ఎంత బాగుంటుందో
పదేపదే నువ్వంటే ఇష్టమని
మరీ మరీ చెబుతుంటే....


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!