తేనె విందు

ఓ బ్లాక్ కాఫీ
మెల్లిగా గొంతు దిగుతోంది
నీవు లేని సమయపు లెక్కలను
తారుమారు చేస్తూ ...

మనసుకు
తేనె విందు ఇవ్వాలని...

ఆలోచనలకు అడ్డుకట్ట వేస్తూ
ఎంతటి మంకు పట్టు చూడు...

బ్లాక్ కాఫీ ...
పెదవిపై సుతారంగా
రుచిని అందిస్తూ అల్లుకుపోతుంది
అచ్చంగా నీలా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!