నగరపు మెరుపు

ఎప్పటి నుండో తనకు తెలిసిన నగరంలో
తప్పిపోయిన గొర్రె పిల్లల రొద చేస్తున్న బస్సులు...

పాము మెలికలు తిరిగిన మెట్రోరైలు
కొత్తగా నగరాన్ని తెలుసుకోవాలని చుట్టేస్తూ....

దారి తప్పిన చీమల్లా బయలుదేరిన మనుషులు
గూటిని వదిలిన పక్షిలా వెళ్లాలన్న ఆతురుతతో
తనదిగాని నత్తనడక నడుస్తూ...

వీటన్నిటి మధ్య...
దూరంగా అగ్గిపెట్టె లాంటి అపార్ట్మెంట్ లో
ఇరుకైన బాల్కనీలో నిల్చుంది ఆమె
తన గులాబీ మొక్కకు అందాల్సిన ఎండ కోసం...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!