నీదాన్నే కదా

ఒక్కసారిగా
కనపడని కత్తులేవో దిగాయి
నా గుండెకు గాయం అయింది..

నేను వెళ్లేసరికి మాటలు ఆపి
మెరిసే కోటి కాంతుల కన్నులతో
చాన్నాళ్ల తర్వాత కలిసాం అంటూ
ఎదురుగా ఉన్న వారిని చూపించాడు
మెరిసే కాంతి తనకై కాదని ఒప్పుకోలేక
మనసు చీకటి దుప్పటి కప్పుకుంది ..

ఓయ్
ఎక్కడికి వెళ్ళను..
ఏ చోట దాగను
ఎంతకాలం వేచి ఉండను
నీ ఎదురుచూపుల మెరుపుల కోసం

నిజం చెప్పు
ఎదురుచూపులు ఆటలో
ఎదురుదెబ్బ తగిలి ......
................
ఆకాశానికి ఎగిరిపోయే
వేగుచుక్కను అయిపోను కదా

ఎప్పటికీ నేను...
ఈ దాగుడుమూతలు ఆటలో
ఓటమి ఎరుగని దానినే కదా
నీ వేకువ కల సాక్షిగా
నీలో దాగిన నీ ' దానినే ' కదా..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!