రాత పుస్తకంలో లేని కథ

అతను కవో .. మానవత్వపు మనిషో
మనుషుల మధ్యన ఇమడలేక
అడవుల బాట పట్టాడేమో ...
లేలేత మనసులు అరుదైన మాటలు
అతనితో కూడి వనవాసం వెళ్లాయని

రాత పుస్తకంలో లేని కథ ఒకటి
గాలివాటంగా నన్ను చేరింది

సమయంతో ఇమడలేక.. అతనేమయ్యాడో
మనిషిని వీడలేక దారితప్పి
సున్నితత్వపు మాటలు.. మృదువైన మనసు
ఏ సమాధికి అంచున ఒదిగిపోయాయో

రంగుల కలలన్నీ దోసిట నింపుకొని
కూల్చేసిన  మనసు సమాధిని ..
రాల్చేసిన మమకారాన్ని
కరుమరుగైనవన్నీ కలసి వెతుకుదాం
ఓయ్.. నీవు నాతో రారాదు


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!