ఉలి శబ్దం

వేకువజామున ఉలి శబ్దం
ఉలిక్కిపడి నేను
నలుదిశలా వెతికేను..

బహుశా ...
అతని జ్ఞాపకాలలో నా శిల్పం
ఇంకా చెక్కుతున్నాడు కాబోలు..


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!