ఓ అర్ధరాత్రి

కదలని కాలం
ఓ అర్ధరాత్రి
కథలు చెప్పుకునే వేళ

విరిగిన బొమ్మకి ప్రాణం వచ్చింది
అరుదైన ఊహలు అందిపుచ్చుకుంది
నాలో నువ్వంది...నీలో నేనంది

ఏమయిందో...
కాలంకదలక ముందే
ఉష్ట్.. గడిచిన కథ
పాత కథే అంటూ

కదిలే కాలంలో
అరుదైన కథనేనంటూ
రెక్కలు కట్టుకొని
కనుమరుగయ్యింది..

అయినా.. ఎందుకో
ఇంకా వేచివున్నా
కదిలే కాలంతో
కలవక నేను...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!