రంగురంగుల ఆకాశం నువ్వే

నా కిటికీ గుండా చూసే రంగురంగుల ఆకాశం నువ్వే కదా....
నీవు రాల్చే వానచినుకులు ఒడిసిపట్ట వంక నయ్యానందుకే...
నీ చిరుసవ్వడి కోసం రాలిన పారిజాతాలై నీకోసం వేచి ఉన్నా....

నీవు నడిచే రహదారిపై
సన్నజాజి మల్లెనై నీ కనుచూపుమేర అల్లుకున్నా..
అయినా నువ్వు మరెక్కడో ప్రేమ పలుకులు పలుకుతుంటే
నా మనసు నలుపెక్కింది...
పసిడి పలుకులు ఒడిసి పట్టాలన్న జ్ఞానం లేక....

ఇదంతా  ప్రేమనో.. ఆరాధననో.. వెర్రియో..
తెలుసుకోవాలన్న తెలివిలేక
మంకెనపువ్వు ఎర్రదనం అరువు తెచ్చుకొని...
నీ చుట్టూ అల్లుకుంటూనే ఉన్నా  గిజిగాడి గూడులా....


 


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!