ఇది ఏ రాగం

మనం పాటలు వింటూ ఉంటాం. కొన్ని ఆ క్షణం లో మరుగైపోతే, కొన్ని కాలాన్నే మరిపిస్తాయి. అవి అజరామరాలు. అవి ఎప్పుడు విన్నా మనసుకి ఏవో గుర్తు వస్తాయి. అప్పుడు జరిగిన సంఘటన, ఆ ప్రదేశం, అప్పటి స్నేహితులు ఇంకా చాలానే. సరదాగా అలా పాడుకుంటామే కానీ అది ఏ రాగమో తెల్సుకోవాలన్న కుతూహలం అందరికి ఉండదు. కానీ మనకి నచ్చిన పాట ఫలాన రాగమని తెలిస్తే ఆ ఆనందం వేరే ఉంటుంది. ఎవరికైనా కొన్ని రాగాలు మాత్రమే నచ్చుతాయని నా అభిప్రాయం.

సంగీతం పరిజ్ఞానం లేకపోయినా నచ్చిన రాగానికి తలూపేస్తాం. అరె, ఇది ఎవరు పాడారు? ఎవరు రాశారు? సంగీతం ఎవరు? ఇలా ఆలోచించే వారు ఉండకాపోరు. ఇవన్ని మనకి దొరుకుతాయి. కానీ రాగం ఏదో తెలిదు. అవసర౦ కూడా ఉండదు. కానీ నా కుతూహలం కొద్ది ఇక్కడ కొన్ని రాగాలు, ఆ రాగం లో ఆలపించిన పాటలు ఉంచుతున్నా. అవి అన్ని నాకు ఇలా వెతగ్గా దొరికినవే.

వివిధ రాగాలు అందులో పాటలు చూశాక, నాకు నచ్చిన రాగాలు అభేరి, యెమన్, సింధూ భైరవి మరియు తిలాంగ్ రాగాలు అనిపించింది. ఇంకా కొన్ని పాటలు నచ్చుతాయి. మరి మీకు నచ్చిన పాటలు ఏ రాగం లో ఉన్నాయో చూసుకోండి.

రాగాలు:
పాట                                                                        (చిత్రం ,గానం , సంగీతం)

1. సింధు భైరవి రాగం:

సన్నగ వీచే చల్లగాలికి.....                                                (గుండమ్మ కథ ,సుశీల , ఘంటసాల)
కరిగిపోయాను కర్పూర వీణల...                                          (మరణ మృదంగం, బాలు, సుశీల , ఇళయరాజా)
జయమ్ము నిశ్చయమ్ము రా...                                            (శభాష్ రాముడు, ఘంటసాల, సరోజినీ,ఘంటసాల )
ప్రేమ కోసమై వలలో పడెనే                                               (పాతాల భైరవి, వీ జె వర్మ,ఘంటసాల)


2. ఖర హర ప్రియ రాగం.

మేఘమా.. దాహమా ..మెరవకే ఈ క్షణం                                 (మంచు పల్లకి, ఎస్ జానకి, రాజన్ - నాగేంద్ర)
సంగీత సాహిత్య సమలంకృుతే                                          ( స్వాతి కిరణం, జెసుదస్, కె.వి. మహాదేవన్)


౩. రాగ మలిక (ఒకటి కంటే ఎక్కువ రాగాలు ఉపయోగించే ప్రయోగం)

ఆకాశ వీధిలో ....                                                            (మల్లీశ్వరి, ఘంటసాల, భానుమతి, ఎస్. రాజేశ్వర రావు)
హాయి హాయి గా ఆమని సాగే...                                          (సువర్ణ సుందరి,ఘంటసాల, జిక్కి, ఆదినారాయణ రావు)
ముక్కోటి దేవతలు వక్కటైనారు....                                       ( బావ మారదలు, ఘంటసాల, పెండ్యాల)


4. మోహన రాగం.


మాధురమీ సుధా గానం                                                ( బృందావనం,బాలు, జానకి, మాధవ పెద్ది సురేష్)
నిన్ను కోరి వర్ణం                                                         (ఘర్షణ, వాణి జయరాం, ఇళయరాజా)

5. అభేరి రాగం


రాగమాయి రావే                                                         ( జయభేరి, ఘంటసాల, పెండ్యాల)
ఓ నెల రాజా,వెన్నెల రాజా, నా వన్నెలన్ని చిన్నెలన్ని           (భట్టి విక్రమార్క, ఘంటసాల, సుశీల, పెండ్యాల)
చల్లాగరావేలా                                                            (ఆనందనిలయం, ఘంటసాల, లీల,ఎస్. రాజేశ్వర రావు)
అందమే ఆనందం                                                       (బ్రతుకు తెరువు,ఘంటసాల, సుబ్బరామన్, ఘంటసాల)
రావోయి చందమామ                                                   (మిస్సమ్మ, ఘంటసాల, లీల, ఎస్. రాజేశ్వర రావు)
నా కంటి పాపలో నిదుర పోరా                                       (వాగ్దానం, ఘంటసాల, సుశీల , పెండ్యాల)
నీలి మేఘాలలో                                                        (బావ మరదలు,ఘంటసాల, ఎస్. జానకి, పెండ్యాల)


Comments

Post New Comment


Balu 26th Apr 2011 03:36:AM

నిజ౦గా నాకు ఇలా౦టి రాగాలు ఉ౦టాయి అని తెలియదు.. ఇలా పొ౦దుపరిచిన౦దుకు చాలా Thanks..Keep it up...