వేకువజామున కలలో

వేకువజామున కలలో
నువ్వు తప్పిపోయావు
నా మనసు ఎందుకో
బెంగతో తడబడిపోయింది

దూరపు నక్షత్రాలు కొన్ని దిగి వచ్చాయి
రాళ్ల మధ్యన చీకటి నీడగా మారింది..

వరద పోటెత్తింది చిత్రంగా
చిరుజల్లులు కురిపిద్దామని ....
నేను వేసిన గులాబీల పంటలో
ఎనలేని గడ్డిపూలు పూసాయి..

ఎందుకో
ఉబుసుపోని మాటలకి
రెక్కలు మొలిచాయి....
పొంతన లేని మాటలు
దరిచేరాయి...

అవును .. అన్నీ
అసంపూర్తి వాక్యాలే ..

ఏం చేయను...
పూర్తి చేద్దామంటే
నువ్వు రాలేదింకా...


Comments

Post New Comment


No Comments Posted Yet...Write First Comment!!!